(Rıfat Doğan / İleri – 28 Nisan 2015)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “riskli alan” ilan edilen Ankara’nın tarihi semtlerinden 1. derece SİT alanı Saraçoğlu Mahallesi’nde tahliye işlemleri başladı. Bugün başlatılan boşaltma işlemlerine Çankaya Kaymakamlığı yetkilileri ve defterdarlık görevlileri katıldı. Tarihi mahallede riskli alan kararına ve zorla ev boşaltmalarına karşı açılan davalar halen devam ediyor.

Ankara’nın tarihi semtlerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi’nde riskli alan kararı kapsamında evlerin tahliyesine başlandı. Çankaya Kaymakamlığı’nın bu yıl Ocak ayında mahalledeki lojmanlara gönderdiği zorla boşaltma yönünde tebligatlar doğrultusunda tahliye işlemleri için kaymakamlık yetkililerinin ve polisin geldiği öğrenildi. Mahallelinin ise bu tebligatlara karşı açtığı davalar halen devam ediyor.

Tarihi mahalle uzun süredir rant tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Öte yandan Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Namık Kemal Mahallesini Koruma ve Yaşatma Derneği hem riskli alan kararına karşı hem de zorla boşaltmalara karşı mücadele ediyor.

SARAÇOĞLU MAHALLESİNDE ŞİMDİYE KADAR NE OLDU?

– 28.01.2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile alan 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edildi.

– 27.02.2013 tarihinde Maliye Bakanlığı lojman tahsisi bulunan kamu kurumlarından konutları boşaltmalarını talep etti.

– Mayıs 2013 tarihinde lojman sakinlerine konut kredisi çekilerek konutları boşaltmaları halinde kredi faizinin %40’ının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödeneceği tebliğ edildi.

– 10.09.2013 tarihinde Danıştay 14. Dairesi riskli alan kararını iptal etti.

– 12.09.2013 tarihinde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan konutların koruma gruplarının “2” olarak belirlenmesine karar kıldı.

– 18.11.2013 tarihinde alan, Bakanlar Kurulu tarafından tekrar riskli alan ilan edildi.

– 03.04.2014 tarihinde Danıştay 14. Dairesi ikinci riskli alan kararına dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.

– 05.08.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Konutları Yönetmeliği’nde yer alan Saraçoğlu Mahallesi’ndeki lojmanlara ilişkin özel hükümler kaldırıldı.

– 05.08.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile “taşınmazların ekonomiye kazandırılması” amaç gösterilerek Hazine taşınmazlarının kamu hizmetine tahsisleri kaldırıldı.

– Eylül 2015 tarihinde lojman sakinlerine TOKİ Yapracık konutlarında yeni lojmanların tahsis edildiği tebliğ edildi.

– 17.09.2014 tarihinde Maliye Bakanlığı lojman tahsisi bulunan kamu kurumlarından konutları boşaltmalarını talep etti. Lojman sakinlerinden de Maliye Bakanlığı talebi doğrultusunda konutları boşaltmaları istendi.

– 17.10.2014 tarihinde Ankara Ticaret Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi alana dair “fikir projesi yarışması” açılması konusunda anlaştıklarını beyan etti.

– 24.10.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alana dair “fikir projesi yarışması” için Maliye Bakanlığı’yla protokol imzaladığını duyurdu.

– 20.11.2014 tarihinde Saraçoğlu Mahallesi sakinleri, Namık Kemal Mahallesini Koruma ve Yaşatma Derneği’ni kurdular.

– Ocak 2015 tarihinde Çankaya Kaymakamlığı, lojmanların zorla tahliye edileceği yolunda tebligatlar yapmaya başladı.

– Ocak 2015 tarihinde zorla tahliye işlemlerine karşı açılan davalarda idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararları verdi.

– 24.02.2015 tarihinde Dernek tarafından yarışmanın iptali istemiyle dava açıldı.