(Phaselis İnisiyatifi – 11 Mayıs 2015)

Phaselis Antik Kenti’nin hemen yanında Dream of Phaselis tatil köyü projesi için tahsis edilen alanda başlatılan arkeolojik araştırmalarda insan iskeletleri ve yapı kalıntılarına ulaşıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1.Derece Sit Alanı içine giren yüzde onluk kısmına dokunulmaması şartıyla ve bakanlığın ”ÇED Gerekli Değildir” kararıyla tatil köyü inşaasına müsaade edilen 180 dönümlük orman arazisinde Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü’nün isteği üzerine Antalya Müzesi tarafından jeomanyetik ve jeoradar çalışmaları yapılmıştı.Yapılan bu araştırmalar sonucu inşaat alanında hiçbir kalıntıya rastlanmadığı açıklanmıştı. Bunun üzerine Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü yüzey araştırmaları sonucu tespit edilen alanlarda arkeolojik sondaj yapılmasını istemişti.

Müze tarafından başlatılan sondaj çalışmaları halen devam ederken 180 dönümlük arazinin sit alanı dışında kalan farklı bölgelerinde şimdiden çok sayıda antik yapı kalıntısına ulaşıldı. Başlatılan hukuki süreçte ”ÇED Gerekli Değildir” kararının iptal edildiğini ayrıca tahsisin iptali için açılan davada ”yürütmeyi durdurma” kararı verildiğini ve esas karar öncesi mahkeme tarafından bölgede ”bilirkişi incelemesi” istendiğini hatırlatmak isteriz.

Bir kez daha ilgili bakanlıkları ve proje sahibini hukuki süreç sona ermeden bu kültürel yıkımdan ve doğa katliamından vazgeçmeye davet ediyoruz. Bölgede yürütülen çalışmaların bölgenin doğal yapısına zarar verilmeden sürdürülmesini dikkatle takip edeceğiz.

PHASELİS İNİSİYATİFİ

IMG_6706_Fotor_Collage

1555299_1443830172513465_1017520206_n