(Doğu Eroğlu / Birgün – 22 Mayıs 2015)

Akkuyu NGS projesi için açılan davada mahkeme imar planlarını Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne sordu. Belediye ise ‘İmar planını Bakanlık yaptı, onlara sorun’ dedi

akkuyueylem

Akkuyu temel atma töreninde nükleer karşıtları giriş kapısı önünde eylem gerçekleştirmişlerdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin’e kurulmak istenen Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesi hakkında hiçbir şeyi şansa bırakmamış. Akkuyu NGS projesinin ÇED Olumlu kararının iptali için pek çok demokratik kitle örgütü ve Mersinli yurttaşın açtığı davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden nükleer santral projesinin planlandığı bölgedeki imar planlarını talep edince, Bakanlığın imar planlarını Ankara’dan yaptırdığı anlaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dayatma planlar hakkında mahkemeye yolladığı yanıtta, “Planları Bakanlık yaptı, itirazlarımız reddedildi. Onlardan isteyin” dedi.

‘BAKANLIKTAN İSTEYİN!’
Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin, Akkuyu NGS projesinin kurulması planlanan bölgeyi kapsayan 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarını Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden istedi. Belediye, Mahkemeye verdiği yanıtta, planın Bakanlık tarafından yapılıp onaylandığını, kendilerine yalnızca konuyla ilgili bilgi verildiğini söyledi. Belediye, planlara yapılan itirazın Bakanlık tarafından reddedildiğini de şöyle açıkladı: “Söz konusu planlar Mersin kamuoyu düşüncesine aykırı nitelik taşıdığı ve çevresel açıdan olumsuz etkiler içerdiğinden, 11.03.2015 tarihinde itiraz edilmiş ancak Bakanlık tarafından gerekli görülmeyerek reddedilmiştir. Dava konusu nükleer enerji yatırım alanına ilişkin İdaremizce hazırlanan veya onaylanan imar planı bulunmamaktadır.”

PLANI ANKARA’DAN YAPTILAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne göre, Akkuyu NGS projesine ilişkin değişiklikleri içeren imar planı teklifi 10 Şubat 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Belediyeye yalnızca imar planlarıyla ilgili bildirim yapıldı ve planları askıya çıkarması söylendi. Belediye bu bildirim üzerine Bakanlığa itirazda bulundu.

***

Belediye itirazı yok sayıldı

11 Mart 2015 tarihli yazıda Bakanlığa, Akkuyu sahasında tutulacak tonlarca nükleer atıklar ile enerji üretim sürecinin bölge ekosistemine, tarım faaliyetlerine, turizme ve sürdürülebilir gelişime yapacağı olumsuz etkileri aktarıldı. Santralın, bölgedeki insan ve canlı yaşamına tehlike oluşturacağı belirtildi. Bakanlığa giden yazıda, “Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan bir bölgede, doğal çevreye geniş oranda olumsuz etki edecek yüksek riskli bir tesis kurulmaktadır” denerek, Ankara’da yapılıp onaylanan planların Belediye’ye uygun görmedikleri bir sorumluluk yüklediği ifade edildi. Kanunları ve uluslararası anlaşmaları anımsatan Belediye, “Plan teklifi kanunlara, uluslararası sözleşmelere ve Mersin kamuoyu düşüncesine aykırı nitelik taşıdığı ve çevresel açıdan olumsuz etkiler içerdiği için Belediyemizce uygun görülmemektedir” şerhiyle planlara açıkça itirazda bulundu. Ancak Belediyenin itirazı Bakanlıkça değerlendirilmedi.