(Olgu Kundakçı / BirGün – 25 Mayıs 2015)

İstanbul Zeytinburnu’nda UNESCO’nun sur koruma bandı olarak belirlediği alanda yer alan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin bostanında tarihi su yapılarının korunması için Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi’nin yaptığı başvuru İstanbul 2 No’lu Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi.

Yedikule Bostanları Koruma Girişimi, Zeytinburnu Sur Tecrit Bandı Yenileme Alanı’nda yer alan bostandaki 18. yüzyıldan kalma su kuyularının “Osmanlı tarım teknolojisini gösteren korunması gerekli yapılar” olduğunu belirterek, kültür varlığı olarak tescillenmesini talep etti. 2 No’lu Yenileme Kurulu ise aldığı kararda su kuyularının tescillenmesini uygun bulmadı. Oysa 2011 tarihli Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda, “doğal niteliğini korumuş bostan alanları” 2. derece koruma bölgesi olarak belirlendi. Yedikule Bostanları Koruma Girişimi, “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İstanbul’u asırlardır beslemiş, hastanelerin vakfı olmuş bostanları neden korumaya değer bulmuyor?” diye sordu.

Bostanın yapılaşmayı açılmasını BirGün “Tarihi bostana AVM planı” başlığıyla duyurmuştu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından sur tecrit bölgesi için hazırlanan imar planı ile ticaret ve otel alanı olarak planlanan bostan arazisine, AVM, rezidans, özel sağlık ve eğitim tesisleriyle yer altı otoparkı yapılmasının önü açıldı. Arazinin Vadi Sur şirketine satılmasıyla bostanı 25 yıldır ekip biçen bostancı aile araziden çıkarıldı.