(Bahar Bayhan / Arkitera – 1 Haziran 2015)

Moda ve Kuzguncuk Bostanlarından sonra kent içinde kurulan tarım alanlarına, Cihangir’deki Roma Bostanı ile bir yenisi eklendi.

Cihangirliler, el birliğiyle semtin yeşil alanını bir bostana dönüştürdü. Meclis-i Mebusan Caddesi ile Sanatkarlar Mektebi arasında kalan bu arazi aslında 1919’a kadar bir yerleşim alanıymış ancak bu tarihte yaşanan bir yangınla yok olarak arazinin yeşil alan olması amacıyla belediyeye devri gerçekleşmiş. O tarihten beri Cihangir’in önemli yeşil alanlarından biri olan Roma Bahçesi’ne 1990’larda belediye lojmanları yapılmak istenmiş, 2000’lerde ise MSGSÜ, bu arazinin Tophane Binası’nın devamı olduğu gerekçesiyle almak istemiş. En son 2014’te Koruma Amaçlı İmar Planı arazinin imara açılmasına olanak tanımış ancak semt derneklerinin açtığı davalarla planlar iptal edilmiş.

2.jpg

 

Cihangir Derneği’nin çabalarıyla korunan bu alan sonunda bir bostan olarak işlevlendirildi. Roma Bahçesi’ne sahip çıkan herkes bu yeşil alanı tarıma elverişli hale getirmek için çabaladı ve Roma Bostanı’nı kurdu. Şimdi bu alanı permakültür prensipleriyle yeniden geliştiren ekibin kapıları bu kolektif çalışmaya katılmak isteyen herkese de açık.

3.jpg