(Serkan Ocak – Radikal – 6 Haziran 2015)

Yapımı devam eden 3. havalimanı ile ilgili davada bilirkişi tayin edilen üç kişiye itiraz geldi. Mahkemelik olan itirazın gerekçesi: Üyelerden biri eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı, biri ‘siyanüre evet’ dedi, biri ailesi için jeotermal su ruhsatı başvurusunda bulundu.

3. havalimanı ile ilgili yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Dava ile ilgili ‘bilirkişi incelemesi yapılana kadar’ yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak bu karar kısa sürede kaldırıldı. İnceleme yapılmadan inşaat tüm hızıyla devam etti. Bu arada mahkeme 15 Mayıs’ta bilirkişi heyetini belirledi.

Heyet şu isimlerden oluşuyor: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği’nden Doç. Dr. İbrahim Demir, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Doç. Dr Ali Deniz, İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tarkan Erdik, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, İÜ Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Orhan Sevgi, Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükosmanoğlu, İTÜ İnşaat Fakültesinden Biyolog Prof. Dr. Süleyman Övez.

hivi1

Ancak bu kez başka bir sorun ortaya çıktı. Bilirkişi heyetinden bir akademisyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  adına çalıştığı tespit edildi. Dava açan vatandaşlar Özgür Ceylan Ataç, Alican Ocak, Cevat Ocak, Yıldırım Yılmaz bu kez mahkemeye başvurarak bilirkişi üyelerinden üçünün reddedilmesini talep etti.

İBB’DE DAİRE BAŞKANIYDI

Davacıların gerekçeleri şöyle: “Heyette yer alan sayın İbrahim Demir’in çalışma alanlarına baktığımızda; katı atık yönetimi, sızıntı suyu arıtımı ve katı atıkların geri kazanımı olduğunu görmekteyiz. Dava konusu ihtilaf ile  Demir’in uzmanlık alanlarının doğrudan ilgisi yoktur. Uyuşmazlık konusu olayın çözümü için doğru tercihler olmadığı kanaatini taşıyoruz. İhtilafı aydınlatabilecek uzmanlık alanı olmaması sebebiyle Demir’in heyette yer almamasını istiyoruz. Demir ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski çevre koruma ve kontrol daire başkanıdır. Birden çok toplantıya büyükşehir belediye başkanlığını temsilen katıldığı görülmektedir. Demir’in yurttaşlar tarafından idareye karşı açılmış bulunan bir davada, başka bir kamu kurumunun kontrol daire başkanı olması, ayrıca çeşitli toplantılarda bu kamu kurumunu temsilen toplantılara katılması sebebiyle bilirkişilik görevini yürütürken tarafsız davranacağına dair tarafımızda ciddi şüpheler mevcuttur. Aynı bilirkişinin  Başbakanlık Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli programlara katıldığını görmekteyiz. Bu hususta Başbakanlık’ın, dava konusu projeyi her ne pahasına olursa olsun yapma konusundaki ısrarı göz önüne alındığında, Demir’in tarafsızlığı konusunda bizde uyanan şüphelerin mevcudiyetini arttırmaktadır.”

SİYANÜRE ‘EVET’ DEDİ

hivi2

Prof. Dr. Süleyman Övez içinse şu itirazlarda bulunuldu: “Sayın Övez’in dava konusu ihtilaf gibi daha önceden çeşitli çevre davalarında aldığı tutum, açıkladığı görüşler itibariyle mevcut davada tarafsız olamayacağını, daha doğrusu açıkladığı görüşler itibariyle çevre hukukunun en temel prensibi olan ‘koruma ve kullanma’ dengesini gözetemeyip, rapor yazarken görüşünü ‘kullanma’dan yana kullanacağını düşünüyoruz. Defalarca hukuka aykırılığı Danıştay kararlarına rağmen ortaya konulmuş, yargı kararlarına rağmen ısrarla yapımına devam edilmiş siyanür liçi yönetmiyle altın çıkarmaya dayanan Bergama Ovacık Altın Madeni Projesi için Başbakanlık lehine ‘bilimsel’ bir raporda imzası mevcuttur. ‘Prof.’lardan ‘Siyanüre Evet’ İmzası” yazıda TÜBİTAK’ın hazırlayıp Başbakanlık aracılığıyla İzmir Valiliği’ne gönderilen ve Bergama’da siyanürle altın çıkarma işleminin sakıncasız olduğu sonucuna varılan rapora akademisyenlerden destek geldi’ denilmektedir.”

RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ali Malik Gözübol ile ilgili de şu gerekçeyle ret talebinde bulunuldu: “Gözübol, 2005’te aynı zamanda memleketi olan Kahramanmaraş Pınarbaşı mevkiinde bulunan jeotermal suları araştırmak üzere valilik tarafından Kahramanmaraş’a davet edilmiş, sıcak su rezervinin ortaya çıkması üzerine eşi ve çocuklarının yönetiminde olduğu bir şirket kurarak bu sulara dair ruhsat başvurusunda bulunmuş, konu yerel basında haberlere konu olmuştur.”

Dava açanların avukatları Alp Tekin Ocak, İBB’nin projede taraf olduğunu, İBB’de çalışan eski bir yetkilinin açılan davayla ilgili bilirkişi incelemesinin doğru olmadığını söyledi. Bu durumun tarafsızlık ilkesine aykırı olacağını söyleyen Ocak, diğer reddini istedikleri üyelerin de davaya adil bakamayacaklarını savundu. Bilirkişi incelemesi 15 Haziran 2015’te yapılacak. Ancak o tarihe kadar mahkemenin bilirkişi heyeti hakkında yeni bir karar vermesi bekleniyor.