(Rıfat Doğan / İleri Haber, 17 Haziran 2015)

3. Havalimanı projesi kapsamında Eyüp’teki Ağaçlı köyünün arazilerinin Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Barosu, 3. Havalimanı projesi kapsamındaki taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırmasını öngören Ocak 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ilişkin köylü adına dava açtı. Danıştay 6.Dairesi baronun yürütmeyi durdurma talebini ‘telafisi güç bir durumun bulunmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Baronun yaptığı itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 6.Dairenin ret kararını hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ret kararını kaldırarak şunları belirtti;

“Mülkiyet hakkına müdahalede kamu yararının varlığının, kanuni düzenleme gereğinin ve orantılılık noktasında adil dengenin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi yapılarak karar verilmesi gerektiği ancak bu işlemin tesis edilmediği.”

Kurul, kararında yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığına hükmetti.

‘SAVAŞ HALİNDE GEÇERLİDİR’

İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Alev Seher Tuna, kararın ne anlama geldiğine ilişkin İleri Haber’e konuştu. Tuna bu kararın Bakanlar Kurulu’nun Ağaçlı Köyü ile ilgili verilen bütün acele kamulaştırma kararını kapsadığını kaydederek şunları söyledi;

“Acele kamulaştırmalar, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 27. maddesine göre sadece yurt savunması ihtiyacına ve aceleliğine istinaden uygulanabilir. Savaş halinde, olağanüstü durumlar için geçerlidir. Bir havalimanının yapılması böyle bir durumu gerektirmiyor. Fener Balat projesinde olduğu gibi bu tür olağanüstü durumlar dışında alınmış acele kamulaştırma kararları kanuna aykırı olduğu için hep iptal edildi. AİHM’de de bu kararlar hak ihlali olarak nitelendirilir. 3.Havalimanı projesinde normal bir kamulaştırma prosedürü uygulanması gerekir. Bakanlar Kurulu kararının insan haklarına ve mülkiyet hakkına aykırı olduğunu açıklayarak yaptığımız itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da bizim davayı kabul etti.”