TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odasının birlikte açtığı davada, 8. İdare Mahkemesi “Kuzey Marmara Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişlerine İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’nin iptaline karar verdi.

İlgili Odalarca duyurulan ve iddia edildiği gibi “bağlantı yollarını” değil, tam olarak 3. Köprü güzergahını içeren plan değişikliğinin iptaline ilişkin karar hakkında bilgi vermek, soruları yanıtlamak ve 3. Köprü projesinin durdurulmasına ilişkin eylem planımızı açıklamak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcisinin de katılımı ile 18 Haziran 2015 Perşembe günü, saat 14:00’de tarafımızca basın toplantısı yapılacaktır.

Katılımınız için bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Kuzey Ormanları Savunması

Tarih: 18 Haziran 2015/Perşembe
Toplantı Saati: 14.00
Toplantı Yeri: Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Adres:Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak Başar Apartmanı No:30 Daire:6-7 Beşiktaş / İstanbul

caps23