(Ömer Erbil / Radikal – 25 Haziran 2015)

Bakırköy Belediyesi, Kuzu İnşaat’a ait 181 parselde inşaatı süren Sea Pearl Ataköy’ü “Kamu yararına, tedbiren” mühürledi. Peki bu karar nasıl alındı, Bakırköy Belediyesi’nin gerekçeli kararının ayrıntısında neler yer alıyor?

Sea Pearl ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde açılan yürütmeyi durdurma ve iptal kararı davasında mahkeme en son yapı ruhsatları açısından bilirkişi incelemesi istemişti. Ancak o inceleme bir türlü yapılamadı ve bu arada inşaatlar hızla yükselmeye başladı. İnceleme sonucunda yapı ruhsatlarına aykırılıklar tespit edilse bile ‘atı alan Üsküdar’ı geçmiş’’ olacaktı. Bilindiği üzere Sea Pearl’de inşaatlar hızla yükseldiği gibi satışlar da son sürat devam ediyor.

ÇALIYI DOLANMAYIN

Bandı biraz geri sayalım. Buranın imar durumu neydi? Bakanlar Kurulu kararı ile buradaki araziler Turizm Merkezi ilan edilmişti. Yani turizm amaçlı yapılar yapılabilme imkanı verildi. Nedir bu yapılar? Otel, Apart Otel, restoran, dinlenme tesisleri kafetaryalar… Peki Sea Pearl ne yapıyor? Konut yapıyor. Apart Otel ruhsatı verilen inşaatlar kat mülkiyeti ile satılıyor. Çalıyı dolanmaya lüzum yok. Aleni bu durum nazım imar planlarına da, inşaat ruhsatlarına da aykırı. Sadece bu yönüyle bile mühürlenmesi yasal olan Sea Pearl’de Bakırköy Belediyesi yeni açıklar da tespit etti.

İŞ İŞTEN GEÇMEDEN

Mahkeme bilirkişi heyetinden onaylı projede emsal hesabının yanlış yapılıp yapılmadığını, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafının kamu eline geçmeden uygulama yapılıp yapılamayacağını, emsale dahil edilmeyen bodrum katların dahil edilip edilmeme meselelerinin cevabını istedi. Bir türlü gitmeyen bilirkişi incelemesi tamamlandığında bu sorulara olumsuz yanıt alınırsa ne olacak? İşte hızla devam eden inşaatları Bakırköy Belediyesi mühürleyerek bu sorunun cevabını iş işten geçti noktasına gelmemesine engel olarak verdi.

YÜZDE YÜZ RANT

Emsal hesabı yanlış yapıldı. Çünkü Turizm Merkezleri’nde konut yapılacaksa emsal 1 olmak zorunda. Kanun böyle diyor. Sea Pearl de apart otel yapıldığı inşaat ruhsatlarında belirtildiği için emsal 2 olarak belirlendi. Üstelik bodrum katları emsale dahil edilmeyerek. Yani yüzde yüz rant elde edildi. Şimdi bilirkişi bunu tespit ettiğinde Bakırköy Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının yenilenmesi gerekecek. Tadilat ruhsatı mahkemenin istediği şekle bürünecek. Bu durumda da Sea Pearl de konut yapmayı bırakın otel yapmaktan bile vazgeçilecek. Ataköy’de ev alanları defalarca bu konuda uyarmıştım. O projelerden ev alanlar dikkat edin kat mülkiyeti alamazsınız, bu projeler külliyen hukuka aykırı demiştim. Şimdi milyonlarını buraya bağlayanlar düşünsün!

İŞTE GEREKÇELİ KARAR

İşte Bakırköy Belediyesi’nin haklı mühürleme gerekçesi bundan ibaret. Gerekçeyi bir kez de burdan hatırlatalım;

‘’Mahallinde yapılan tespitte, davaya konu olan 181 sayılı parselde 10 blokun bir kısmı temel aşamasında bazı bloklar ise zemin kat, 4 normal, 7 normal seviyelerinde kaba inşaat halinde inşaatın sürdüğü, ayrıca satış işlemlerinin başladığı tespit edilmiştir. Bu aşamada dava konusu yerde inşaata devam edilmesi halinde idare mahkemesince kesin nitelikli bir karar verildiğinde proje ve ruhsat tadilatına gidilmesi ve imar mevzuatına uygun inşaatın yapılması sağlanamayacaktır. Bu durumda inşaata devam edilmesi halinde geri dönüşü olmayan telafisi güç ve imkansız zararların oluşmaması amacıyla gerekli önlemleri önceden alınması için mahkemece karar verilinceye kadar inşaat mühürlenerek durdurulması kamu yararına olacaktır.’’