(Muhammet KAÇAR / DHA – 26 Haziran 2015)

TEMA Vakfı projenin eşsiz güzelliklere telafisi güç zararlar vermeden durdurulmasını istedi.

TEMA Vakfı, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol Projesi’nin bölgenin doğal yapısı üzerinde çok büyük tahribatlara neden olacak, yeni bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Projenin eşsiz güzelliklere telafisi güç zararlar vermeden durdurulmasını istedi.

TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Nevzat Özer, Karadeniz Bölgesi’nin doğal yapısı üzerinde çok büyük tahribatlar oluşturacak yeni bir tehdit olarak nitelediği Yeşil Yol Projesi’nin yaylalarda yapılaşmayı cazip hale getireceğini söyledi. Samsun’dan Artvin’e kadar Karadeniz yaylalarını yüksek rakımdan, denize paralel bir şekilde birbirine bağlayacak olan projenin yüksek dağ ekosistemlerinin yer aldığı güzergahta, nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olacağını ifade eden Özer, TEMA Vakfı’nın 2011 yılında, Yeşil Yol Projesini de kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın iptali için yargıya başvurduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

 

“Planın iptali talep edilen bölümlerinden biri de Yeşil Yol Projesi ile ilgiliydi. Planda, ‘Yayla turizminin geliştirilmesi için yaylalar arası entegrasyon’ olarak yer verilen Yeşil Yol Projesi’nin, bölgenin doğal ve kültürel yapısını bozacağı gerekçesi ile iptalini talep ettik. 2013 yılında bölgede yapılan mahkeme keşfinde, bilirkişi heyeti de, ‘Yaylaların karayolu ile birbirlerine bağlanması halinde araç trafiğinin denetlenmesinin zor biçimde artacağı, yaylalardaki geleneksel yaşam tarzını sürdürmenin zorlaşacağı, yaylaları yapılaşma için cazip hale getireceği, bu durumun, yaylaların doğal yapısını olumsuz olarak etkileyeceği’ yönünde görüş bildirdi. Yine raporda, yaylaların entegrasyonu amacıyla yeni yolların açılması ile ilgili olarak, ‘Bölgenin topografik yapısının oluşturduğu denize dik ve derin vadilerin denize paralel yollarla birbirine bağlanması durumunda büyük bir çevre tahribatına neden olunacağı, böylesine bir tahribata neden olmak yerine, bugünkü gibi her yaylaya mevcut güzergahlardan erişilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı’ belirtildi.”

PROJE DURDURULMALI

Bilirkişi heyetinin oluşabilecek tahribata dikkat çektiğini hatırlatan Özer, “Bilirkişi heyeti raporunda da belirtildiği gibi, yol inşaatlarıyla çok özgün doğal özellikleri olan vadilerin ve doğal çevrenin tahribatına neden olabileceğinden, şehircilik ve planlama ilkeleri açısından uygun bulunmayan söz konusu proje ile ilgili mahkeme kararını bekliyoruz. Umuyoruz ki çok önemli çevresel ve kültürel etkileri olacak Yeşil Yol Projesi, Karadeniz bölgesinin sahip olduğu eşsiz güzelliklere telafisi güç zararlar vermeden durdurulur” dedi.