(KOS Medya – 4 Temmuz 2015)

Kangallılar bugün bir kez daha Koç’a bağlı Demir Export’un Bakırtepe’de siyanürle altın çıkarma inadına ve faaliyette bulunduğu demir yataklarının alanını genişletme isteğine karşı Koç Holding’in Çamlıca İş Merkezi Binası önünde bir araya geldi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve barındırdığı ekosistemle UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenecek Bakırtepe Dağı’nda Koç Holding’e bağlı Demir Export AŞ’nin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen siyanür liç yöntemiyle altın çıkarma inadı devam ediyor. Koç’un karşısında ise kadim Bakırtepe’yi, doğasını, yaşam alanlarını birbirlerine kenetlenerek savunan Bakırtepe Çevre Platformu ve Kangallılar var.

Mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararlarına karşı son olarak Demir Export köylülere gönderdiği yazıyla köylülerin yaşam alanlarını, tarlalarını satın almak istemiş ve bu sebeple köylüleri bugün 10.00’da Çamlıca İş Merkezi’ne davet etmişti. Ayrıca bölgede demir yatakları işletme hakkı bulunan Demir Export tarım alanlarını satın alarak madencilik faaliyet bölgesini de genişletmek istiyor. Bakırtepe Çevre Platformu’nun çağrısıyla saat 10.00’da Çamlıca İş Merkezi’ne gelerek davete icabet eden yaşam savunucuları bugün bir kez daha haykırdı: SATILIK TOPRAĞIMIZ YOK!

“Siyanürcü şirket Kangal’ı terk et”, “Kangal’dan Artvin’e, direnene bin selam” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarının atıldığı eyleme, Artvin Cerattepe’de yaşam düşmanı Cengiz Holding’e karşı mücadeleyi yükselten Artvinliler ve Kuzey Ormanları Savunması da destek verdi.

bakırtepe eylem - istanbul 4 temmuz4

Cerattepe’den Bakırtepe’ye, Kuzey Ormanları’na birleşe birleşe kazanacağız!

 

Basın açıklamasını Bakırtepe Çevre Platformu adına Selma Kanbur okudu. Kanbur açıklamasında vahşi kapitalizmin doğayı talan ettiğini; orman alanlarının, su kaynaklarının HES’lerle, mega projelerle katledildiğini ve tüm ülkenin bir inşaat ve maden şantiyesi haline geldiğini söyledi. Bakırtepe’de yapılmak istenenin de tam da bu olduğunu belirten Kanbur:

“Şimdi de maden ruhsat alanını genişletmek için tarlalarımızı satın almak istiyorlar! Tarla sahiplerine gönderilen bakırtepe eylem - istanbul 4 temmuz1yazıda, “cebri kamulaştırma işlemine gerek kalmaksızın hak sahibi olduğunuz hissenin tarafımızca kıymetinin (metrekare birim fiyatı olarak 1,00 TL ile teklif açılacaktır) ödenerek satın alınabilmesi için 4 Temmuz 2015 saat 10:00’da Çamlıca İşmerkezi’nde anlaşma için bulunulması” gerektiği belirtilmektedir. Noter kanalıyla gönderilen bu yazıyla köylülerimizin gözü korkutulmak istenmektedir. Çünkü özel mülkiyete konu taşınmazların cebri yani zorla kamulaştırılması yasa dışıdır. Hisse sahipleri bu ifadelerle korkutularak köşeye sıkıştırılmakta, şirket tarafından tarlalar yok paraya kapatılmaya çalışılmaktadır.” dedi.

Tarlalarını satmak değil, bugünü ve geleceği doğa düşmanlarından kurtarmak istediklerinin altını çizen Kanbur bir kez daha Koç Demir Export’a “Satılık Toprağımız Yok” mesajını iletti.

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde sonlanan basın açıklaması ardından şirketin satış için davet ettiği ve içeri giren az sayıda Kangallı’nın da satış şartlarını kabul etmediğini ve şirketin içeri giren Kangalılar tarafından da protesto edildiği öğrenildi.

Eylemde okunan basın açıklaması tam metni ise şöyle:

 

SATILIK TOPRAĞIMIZ YOK!

 

Bakırtepe; Sivas’ın Kangal ilçesi sınırlarında, Yama Dağı’nın uzantısında yer alan, doruğunda küçük bir gölü ile, 1850 metre rakımlı, sönmüş volkanik bir dağ, halkımızın kutsal dağıdır.

Bakırtepe çok sayıda endemik bitki barındıran; keklik, tavşan, tilki, kartal, serçe, sığırcık, yılan, arı, fare, kelebek ve daha çok sayıda canlıya yurt olan bir doğa parçasıdır.

Bakırtepe Alevi, Sünni, Kürt, Türk tüm köylerin kutsal kabul ettiği, dua edilen, derman beklenen bir ziyaret yeridir. Bakırtepe’de yapılan dini ritüeller, bilirkişi incelemesi sonucu somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir ve önümüzdeki günlerde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenecektir.

Bakırtepe Çevre Platformu olarak hukuki mücadelemiz 13 Mart 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Bakırtepe Altın Madeni Projesine” kabul-olumlu görüş bildirmesiyle başladı.

Sivas İdare Mahkemesi’nden aldığımız yürütmeyi durdurma kararlarıyla siyanürcü şirket Demir Export A.Ş.’nin faaliyetini durdurduk. 2 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde defalarca yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Demir Export A.Ş. durdurma kararlarına itiraz ettiler, mahkemece itirazlar da reddedildi.

Vahşi kapitalizmin maksimum kâr hırsı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınır tanımıyor. Yeni maden sahaları bakırtepe eylem - istanbul 4 temmuz3açmak için doğal yaşam alanlarımız delik deşik ediliyor, yer altı sularımız maden yıkamak için sondajlarla çekilerek tüketiliyor. Orman alanları daralıyor, ırmak ve çaylarımız HES’lere kurban ediliyor. 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi mega projelerle kuzey ormanları katlediliyor. Orman hayvanları yaşam alanlarından uzaklaştırılıyor, yaban hayat ölüyor. Tüm ülke bir inşaat ve maden şantiyesi haline getiriliyor, bu vurgun politikasını destekleyecek, rantı ve sömürüyü artıracak tüm yasal düzenlemeler de torba yasalarla hayata geçiriliyor.

Bakırtepe’de yapılmak istenen de budur; daha çok rant için daha çok doğa sömürüsü! Bunu gerçekleştirmek için bugün olduğu gibi geçmiş günlerde de çok uğraştılar; bizleri içeriden çökertmeye çalıştılar. İçimizden birilerinin para istediği yalanını yaydılar! Köyleri dolaşıp, şantiyede iş teklif ettiler; doğaya hiçbir zarar vermeyeceklerini, hep birlikte zengin olacağımızı söylediler!

Şimdi de maden ruhsat alanını genişletmek için tarlalarımızı satın almak istiyorlar! Tarla sahiplerine gönderilen yazıda, “cebri kamulaştırma işlemine gerek kalmaksızın hak sahibi olduğunuz hissenin tarafımızca kıymetinin (metrekare birim fiyatı olarak 1,00 TL ile teklif açılacaktır) ödenerek satın alınabilmesi için 4 Temmuz 2015 saat 10:00’da Çamlıca İşmerkezi’nde anlaşma için bulunulması” gerektiği belirtilmektedir. Noter kanalıyla gönderilen bu yazıyla köylülerimizin gözü korkutulmak istenmektedir. Çünkü özel mülkiyete konu taşınmazların cebri yani zorla kamulaştırılması yasa dışıdır. Hisse sahipleri bu ifadelerle korkutularak köşeye sıkıştırılmakta, şirket tarafından tarlalar yok paraya kapatılmaya çalışılmaktadır.

Ancak biz sizi çok iyi biliyoruz, bu yalanınıza da kanmayacağız! Bizler çocuklarımıza siyanürle zehirlenmiş, terk edilmiş değil; herkesin bir arada yaşayacağı, kirlenmemiş topraklar bırakmak istiyoruz. Bizler, çocuklarımıza, tüm yöre halkının kutsal kabul ettiği, özgürce ibadetlerini gerçekleştirecekleri temiz bir Bakırtepe bırakmak istiyoruz. Bizler tarlalarımızı satmak değil, bugünümüzü ve geleceğimizi doğa düşmanlarından kurtarmak istiyoruz.

Çağırdınız geldik ve buradan Demir Export A.Ş.’ye bir kez daha sesleniyoruz: SATILIK TOPRAĞIMIZ YOK!

BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM!

SİYANÜR VARSA; SU, TOPRAK, BUĞDAY, HAYAT  YOK!

KANGAL SİYANÜRE KARŞI!

SİYANÜRCÜ ŞİRKET KANGAL’I TERKET!

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!

 

     BAKIRTEPE ÇEVRE PLATFORMU

4 Temmuz 2015