(Yeşil Artvin Derneği / İstanbul Cengiz Holding Önü – 4 Temmuz 2015)

Tüm Artvin ve Artvin dostları olağanüstü günler yaşıyoruz Sabrımızın ve gücümüzün sınandığı, zulmün arttığı, demokratik direnme hakkımızın provokasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığı günlerden geçiriyoruz. Artvin’de Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği büyük bir mücadele sürdürüyoruz. 19 Haziran 2015 tarihinde Orman Bölge Müdürlüğünün önünde yapılan basın açıklamasında da söylendiği gibi Artvin halkı Cerattepe’de nöbet tutuyor.

Herkesin bildiği gibi, Cerattepe’de 2012 yılında alınan ÇED Raporunun iptali için Artvin Halkını temsilen 283 kişi tarafından Rize İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Bu dava için 2014 yılının sonunda iptal kararı verildi. Mahkeme kararında açıkça Artvin halkının bir tercihle karşı karşıya kaldığı, ya Artvin’in bu haliyle kalacağı, ya da madencilere terk edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bizler için bu projeye karşı mücadele etmek bu nedenle bir zorunluluktu. Mahkemenin bu tarihi kararı davalı şirket tarafından temyiz edilmiş olup dosya halen Danıştay incelemesi aşamasındadır. Şirket kararın yürütmesinin durdurulmasını da talep etmiş ancak Danıştay ilgili dairesi bu talebi de reddetmiştir. Bir kez daha, mesleki kariyerlerini tehlikeye atarak, bu şirketin baskılarına göğüs geren ve sürülmeyi göze alan Rize İdare Mahkemesinin hâkimlerine saygılarımızı ve minnet duygularımızı gönderiyoruz.

Maden şirketi tarafından, bu ÇED Olumlu kararının iptaline karar verilmesinden sonra esasen yasal olmayan bir genelgeye dayanılarak, önceki ÇED raporundaki eksikliklerin giderildiği öne sürülen yeni bir ÇED Raporu hazırlanmış ve süreç hızla tamamlanarak 11.06.2015 tarihinde bu ÇED Olumlu kararı yeniden ilan edilmiştir. Bu yeni ÇED’in hukuksal bir dayanağının olmadığı elbette yeni açacağımız davada da kanıtlanacaktır. Hukukçular tarafından yeni davamız hazırlanmaktadır.
Son günlerde orman kesimi ve yer tahsisi girişimleri olmuş, Cerattepe’de 24 saat 3 vardiya halinde nöbet bekleyen Artvin halkı bu girişimleri önlemiştir. Bu arada nöbet çadırlarına büyük ilgi gösteren, adeta bir şenlik yerine çeviren bütün Artvinlilere, başka ilçelerimizden ve illerden ziyarete giden çevre dostlarına teşekkür ediyoruz.

Maden şirketi dava sürecini beklemeden hukuksuzca hükümet değişikliği ihtimalinin kendi aleyhine sonuçlar ortaya çıkarmasını göz önünde bulundurarak Cerattepe’ye çıkmaya çalışmaktadır. Şirket, kendisini bu ülkenin sahibi zannetmekte devletin bütün kurumlarma şirketinin bir bürosu muamelesi yapmaktadır. Şirketin sürekli bir gerginlik yaratma çabası nedeniyle Artvin’in önde gelen STK temsilcileri ilin valisine gitmiş ama bir sonuç alamamıştır.
29.06.2015 tarihinde maden şirketi çalışanlarının ve iş makinelerinin Cerattepe’ye çıkma girişiminde bulunduğunun duyulması üzerine Artvin halkı Kafkasör bölgesine çıkarak şirketin bu girişimine geçit vermemiş, gece yarısına kadar beklemiş, şirket araç ve makineleri geri gönderilene kadar alanı terk etmemiştir. Artvin halkının haklı ve yasal mücadelesini yıkamayanlar, haklı mücadeleyi meşru zeminden koparmak amacıyla provokasyonlara başvurmaya başlamıştır. Bu provakasyonlar tüm Artvinlilerin duyarlılığı sayesinde başarıya ulaşamayacaktır. Bu mücadeleyi yürüten Can’lara İstanbul’dan selam olsun!

Cerattepe’de nöbetler artan bir ilgi ile devam etmektedir. Bununla birlikte yasal süreç de devam etmektedir. Yargı kararı beklenmeksizin Cerattepe’de hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Bu bizim Anayasal hakkımız ve görevimizdir. Bizler Türkiye’nin dört bir tarafında canımız pahasına Cerattepe’yi savunmaya devam edeceğiz.

Bu direniş Cerattepe’deki bütün canlıların, kurdun-kuşun, ormanların ve bitkilerin ve şehirde yaşayan 25.000 insanın yaşam mücadelesi olmasının yanı sıra, zulme karşı direnişin, ahlaksız bir kar hırsına ve ortak varlıklarımızın peşkeş çekilerek birilerine verilmesine karşı ulusal onurumuza sahip çıkma mücadelesi olarak tarihe geçecektir. Bu yağma ve talan düzeni bittiğinde bu gün direnenlerin çocuklarına anlatacak güzel ve mutlu bir hikayesi olacak, işbirliği yapan alçaklar kendi çocuklarının gözlerine bakamayacaklardır. Bu duygularla mücadelemizi kutluyor Cerattepe Geçilmez, Artvin Halkı Yenilmez diyerek saygılar sunuyoruz.

CERATTEPE GEÇİLMEZ! ARTVİN HALKI YENİLMEZ!

‪#‎artvindemadenehayır‬
‪#‎artvindemadenedurde‬