(Habibe Kılıç / İleri – 5 Temmuz 2015)

Cevizli Tekel Dayanışması üyeleri mahkeme kararını hatırlattıkları eylemde 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Cevizli Tekel arazisinin Şehir Üniversitesi’ne tahsisinin hukuksuz olduğunu belirtti. Alanın Anadolu Yakası Arkeoloji ve Şehir Parkı olarak halkın kullanımına açılması talep edildi.

1. ve 3. derece arkeolojik sit özelliği barındıran Kartal Cevizli Tekel arazisinin bir bölümünün Şehir Üniversitesi’ne devri ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararını hatırlatan Cevizli Tekel Dayanışma üyeleri hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

Kartal’da Şehir Üniversitesi’nin kampüsü önünde yapılan Cevizli Tekel Dayanışması tarafından yapılan eylemde Cevizli Tekel arazisinin Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait Şehir Üniversitesi’ne devrine ilişkin Danıştay 13. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının uygulanması ve inşaa faaliyetlere son verilmesi talep edildi. Açıklamayı Mimarlar Odası İstanbul Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilcisi Esin Köymen okudu.

Danıştay’ın nisan ayında verdiği kararla tahsisin hukuksuz olduğu ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin arazide işgalci durumunda olduğu belirtilen açıklamada maddeler halinde şunlar talep edildi:

– Mahkeme kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yapılan tahsis hukuksuz bulunmuştur. Bu yüzden özelleştirme idaresi bu konuyla ilgili yeni bir karar verinceye kadar belediye ve Koruma Kurulu hiçbir işlem yapmamalı,

– Uygulama imar planı olmayan bu alanda hiçbir inşaai faaliyete başlanmamalı,

– Koruma Kurulu tarafından verilen ve koruma kanununa aykırı yıkım kararları iptal edilmeli,

– Bilim yuvası iddiasındaki İstanbul Şehir Üniversitesi, işgalci konumunda olduğu bu alanda üniversite kampüsü yapma sevdasından vazgeçmeli,

– Cevizli Tekel arazisi, doğal ve arkeolojik sit alanı olma özellikelri korunarak, Anadolu Yakası Arkeoloji ve Şehir Parkı olarak halkın kullanımına açılmalı.

Eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.