(Doğu Eroğlu / Birgün – 20 Temmuz 2015)

SANKO Holding’in sit alanlarıyla çevrili bölgeye planladığı termik santral projesi için araştırma yapılmadan onay verilmiş

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesine SANKO Holding tarafından kurulmak istenen, çevre düzeni planı ihlal edilerek hazırlanan alt ölçekli planlarla onay verilen SANKO Gölbaşı Termik Santralının proje alanını doğal sit alanlarının çevrelediği anlaşıldı. Santralın proje alanı olarak belirlenen bölgede Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde herhangi bir flora, fauna ve endemik bitki araştırması da yapılmadı.

SİT ALANLARIYLA ÇEVRİLİ
Urfa Orman Bölge Müdürlüğünün Kamu Yararı ve Zaruret Halinin Tespiti Raporuna göre, Göksu Çayı ve Gölbaşı Gölünün proje sahasına kuş uçuşu uzaklıkları sırasıyla 3 bin 100 ve 5 bin 700 metre. 5 bin 700 metre mesafede, sulak alan ekosistem vasfındaki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı da bulunuyor. Öte yandan yerleşimin bulunduğu Harmanlı Beldesi 2 bin 800 metre, Ozan Köyü 3 bin 400 metre, Akçakaya Köyü 3bin 850 metre, Gölbaşı ilçesiyse 5 bin metre mesafede. Proje için teklif edilen nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması sırasında Mekânsal Planlar Yönetmeliğinde yer alan, “Korunacak alanların çevresinde yapılan planlar bu alanların hassasiyeti dikkate alınarak hazırlanır” hükmüne karşın santral projesi için koruma amaçlı imar planı hazırlanmadı, kurumlaraysa bu konuda görüş sorulmadı.

SAHA ARAŞTIRMASI YOK
Termik Santral için hazırlanan ÇED Raporu için proje sahasında flora, fauna ve endemik bitki araştırması da yapılmadı. Veriler daha önce bölgede yapılmış başka araştırma projelerinden elde edildi. Urfa Orman Bölge Müdürlüğünün Kamu Yararı ve Zaruret Halinin Tespiti Raporunda, bölgede kızılçam ve meşe ormanları bulunduğuna değiniliyor. Adıyaman Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün 2013 tarihli yazısındaysa, uzman kişiler tarafından sahada endemik araştırılması yapılması gerektiği belirtiliyor.

***

Bozma gerekçesiydi

Danıştay 14. Dairesi, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Maden Köyü yakınlarındaki kurşun, çinko, gümüş ve altın madeni projesi için verilen ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle mahkemede davacılar aleyhine hüküm veren yerel mahkeme kararını bozarken, eksik saha çalışmalarını gerekçeler arasında saymıştı. Danıştay 14. Dairesi, arazide farklı mevsimlerde gözlemler yapılması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştu.