(Seda Hançerli / İznik Rehber – 22 Temmuz 2015)

Yargı İznik Gölü kıyısına yapılması planlanan kağıt fabrikası için dur dedi. Göle 630 metre uzaklıkta kağıt fabrikası kurtulması için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan 1/25.000 ölçekli plan değişikliği Bursa 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi ardından da Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bursa Barosu ve Bursa Ziraat Odası’nın, fabrika yapılmak istenen alanın İznik Gölü 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “mutlak korunması gereken alan” statüsünde olduğunu belirten Avukat Erol Çiçek, konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Orhangazi, Örnekköy mevkiinde, İznik Gölü’ne 630 metre uzaklıkta kurulması planlanan tesis için, Albayrak Turizm’e verilen ÇED olumlu kararını Bursa 3. İdare Mahkemesinin iptal ettiğini de  belirtti.

iznik - 2

Avukat Çiçek, “Mahkemenin karar gerekçesinde, kağıt fabrikası kurulmasının planlandığı alanın, mevcut planlarda sanayi alanı olarak geçmesine rağmen, söz konusu alanın jeolojik olarak geçirimli yapıda olan alüvyon zemin üzerinde yer alması nedeniyle fabrikadan herhangi bir durumda sızabilecek yakıt, yağ, kimyasal madde gibi kirleticilerin yeraltı suyu hareketi ile kolay bir şekilde taşınabileceği ve yeraltı suyunun akış yönü istikametinde, İznik Gölü sularına ya da Orhangazi ovasındaki yeraltı sularına karışma riski bulunduğu, tesis alanının İznik Gölü su toplama havzası içinde kaldığı, İznik Gölü havzasından gerek Gemlik’teki fabrikalar, gerekse çevredeki tarım alanları için su alındığı, gölün günümüzde kirlilik baskısı altında bulunması nedeniyle yeni kurulacak fabrika vb. gibi yapılaşmaların bu kirlilik baskısını daha da artıracağı, İznik Gölüne olası etkiler hali hazırdaki kirletici etkiler dikkate alındığında katlanarak devam edeceğinin muhakkak olduğu, bu nedenle mevcut kurulu tesislerin etkileriyle birlikte kümülatif etki değerlendirmesinin yapılmadığı, hali hazırdaki çevre kirleticilerin etkilerinin göz önüne alınmadığı hususlarına işaret edip, Bakanlığın ÇED olumlu raporunu iptal etti.” Dedi.

iznik 3

Avukat Erol Çiçek “Uluslararası sulak alan, Doğal SİT alanı, su toplama havzası, önemli kuş alanı olan, nesli tehlikede olup Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (İUCN) kırmızı listesinde yer alan türleri barındıran, Akdeniz kırmızı noktalarından olan çok hassas bu bölgenin kaldıramayacağı bir yükten şimdilik kurtarıldı. Bundan sonra bu bölgede yeni yatırımların önünün kesin olarak kapatıldı. Yeni yatırımlara yol vermeye çalışanlar, gelecek kuşaklara karşı suç işlemiş olacaklardır. Bununla kalmayıp, yapılıp yıkılmak zorunda kalacak tesislerin maddi kayıplarını ödemek zorunda kalacaklardır.” Dedi