(Birgün, 16 Ağustos 2015)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu, maden atıklarının Karadeniz’e dökülmesini kolaylaştıran bir yönetmelik çıkarıldığını söyledi.

Cihan’da yer alan habere göre, Arvin’de çalıştaya katılan Bozoğlu, 15 Temmuz’da maden atıkları yönetmeliğinin 22. maddesinde yapılan değişikliğe dikkat çekti. Baran Bozoğlu, “Maden atıkları yönetmeliği bu bölgeyi doğrudan tarif eden bir yönetmeliktir. 22. maddesi şunu söylüyor. Diyor ki eğer maden tesisinden çıkan atıklar tehlikesizse, tabi bunu laboratuvarlarda ölçüp karar veriyorlar, çıkan atıklar 30 kilometrelik alanda eğer coğrafi bir alan bulunamazsa Karadeniz’in oksijensiz yerlerine atılabilir diye bir karar alındı.” dedi.

ODA OLARAK DAVA AÇACAĞIZ

Bozoğlu, şöyle devam etti: “15 Temmuz tarihli yönetmelikte 22. maddede 30 kilometre çap çiziyorsunuz. Çapı çizdiğinizde burayı tarif ediyor. Niye 30 kilometre? Denize denk geliyor çünkü. Neden Karadeniz’in dibini görüyorsunuz, neden Karadeniz gibi sorular, burada bu işin aslında net bir şekilde bu bölgedeki özelikle bu bölge Karadeniz bölgesi ki maden tesislerinden çıkacak atıkların döküleceği alanı tarifliyor. Bunda deniz bilimleri enstitüsünden, fakülteden hocalardan rapor alacaksınız, işte çeşitli yerlere soracaksınız gibi yani aslında sorunu bypass eden, önüne perde çeken bir takım yöntemler tanımlamışlar. Biz oda olarak bu yönetmeliğe dava açıyoruz, açacağız iptal edileceğinden şüphemiz yok.” dedi.