(KOS Medya – 17 Ağustos 2015)

Kuzey Ormanları Savunması, Pendik-Tuzla sınırında, Kuzey Ormanları’nın Tepeören mevkiinde inşası planlanan hayvan barınağına ait nazım imar planı ve uygulama imar planı ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na itirazda bulundu. Söz konusu hayvan barınağına yönelik imar planları 10 Temmuz – 10 Ağustos 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı.

image-e1425060997885

F: Görseldeki sarı çizgiyle çevrili alan “barınak” bölgesini gösteriyor. Barınak, görselde mavi hat ile gösterilen Değirmendere Deresi’nin üzerine planlanmış durumda.

Gerekçelendirmede, arazininin bir kısmının devlet orman arazisi ve bir kısmının da 2B arazisinde bulunduğu, bu alanların orman ve ağaçlandırılacak alan olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yapılan imar planlarında, tarif edilen alanın kentin dışında bulunması ve mevkiye ulaşım olanaklarının kısıtlı olmasının, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğine aykırı olduğunun da altı çizildi.Açıklamada, yönetmelikte yer alan, hayvanların sahiplendirilinceye veya alındıkları ortama bırakılıncaya kadar rehabilitasyon için geçici bakım evlerinde kalacağı ifadesine dikkat çekilerek, imar planında tarif edilen arazinin kentin dışında olması sebebiyle yönetmelik esaslarına uygunsuz olduğuna değinildi.

Taşkın Riski Var

barınak1-e1425060708492

F: Görseldeki kırmızı nokta yapımı planlanan “barınak” için düşünülen lokasyonu gösteriyor. İçinde bulunduğu kuşak da Ömerli İçme Suyu Havzası’nın “uzun mesafeli koruma alanı” olarak belirlenen bölge.

Yapılan itirazda, imar planlarında tarif edilen 700 bin metrekarelik arazinin içinden geçen, Ömerli Baraj Gölü’nü besleyen su kaynaklarından olan Değirmendere’nin ciddi bir taşkın riski yarattığına da geniş yer verildi. Yönetmeliğe göre dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerine hayvan barınağı inşa edilmesinin söz konusu olmadığı, bunun yanısıra seçilen arazinin tarım arazisi dışında olması ve su yoğunluğunun az olması gerektiğinin altı çizildi. Kuzey Ormanları Savunması, imar planlarının bu hususlar dikkate alınmadan yapıldığını ve dolayısıyla yönetmeliğe aykırı olduğunu, söz konusu hayvan barınağı projesinin Formula 1 pistine yakınlığı, Değirmendere yatağını kapsaması, alan genişliği ve kente uzaklığı açılarından yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygunsuz olduğu gerekçelerine dayanarak imar planlarının iptalini talep etti.

19-hayvan-barinagi-e1425061561252

F: Pendik Belediyesi’nin sitesinden alınan, yapımı devam eden “hayvan barınağı” görseli. (http://www.pendik.bel.tr/proje/detay/hayvan-barinagi)

Kuzey Ormanları Savunması konu ile ilgili olarak; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken ve benzer bir diğer projeniz Kısırkaya Hayvan Geçici Bakımevi de mevzuata aykırı bulunarak iptal edilmişken, İstanbul’un sakinleri ve kent hayatımızın vazgeçilmezileri kent hayvanlarının yaşamlarını yok edecek, bir çok yönden altyapı baskıları altında bulunan şehrin ekolojik dengelerini daha da yıpratacak bu projeden vazgeçin.

İlettiğimiz itirazın sonuçlarını yakından takip edecek, yeni gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

fecfab_8275dc61d6f6441d88f81f9ccf28d255