(İleri, Gazete 9 Eylül – 23 Ağustos 2015)

İzmir Alsancak Stadı’nın yıkılmasını takiben, hukuksuzca Göztepe’de başka bir stad yeri seçilmesinin ve ihaleye verilmesinin ardından semt sakinleri ve taraftarlar tepki gösterdi. Kamuya duyurulmayan bir kararla bölgedeki ağaçlar 3 hafta önce kesim için işaretlenmişti. Kurulan “Gürsel Aksel Stadı Savunması”, bugün ilk açıklamasını yaptı.

Güzelyalı’da Gürsel Aksel Spor Tesisleri ve yanındaki 1400m2’lik parkı kapsayan alanda, iktidar eliyle TOKİ’ye ihale edilen girişim İzmir halkının sözünü hiçe sayarak başladı. Alan, yapı firmalarının keyfine bırakılmış olarak ÇED raporu almaksızın imar izni verilerek ihaleye açıldı. Stad ve çevre konusunda toplumsal talepler ve planlama uzmanlarının görüşleri alınmadan oldubitti ile inşaata geçiliyor. Belediyenin de kararsız kaldığı bu meselede, semt sakinlerinin başlattığı Gürsel Aksel Stadı Savunması, haksız ağaç kesimine ve yıllardır çalışan tesisin yok edilmesine karşı basın açıklaması yaptı.

Mücadelenin süreceğinin belirtildiği basın açıklaması “Gürsel Aksel Bizimdir Bizim Kalacak!” sloganları ile son buldu.

goztepe6

Açıklamanın tam metni şöyle:
“Kamuoyuna, çoğumuzun bilgisi dışında seyreden önemli bir konuyu dikkatinize sunmak istiyoruz. İçinde yer aldığımız semtte bulunan Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın bulunduğu alana, imar planına aykırı olduğu halde, seçim öncesi hükümetin bir projesi olarak 15.000 kişilik stad yapılması için hukuk çiğnenerek TOKİ’ye ihale yetkisi verildi. Bu kapsam, taraftarların isteği doğrultusunda 21.000 kişilik kapasiteye yükseltilmiş olarak, bugün itibariyle gündemdedir. Mevcut alan, 21.000 kişilik kapasiteyi karşılayacak bir alan değildir. Basında yer alan makette çevre ile herhangi bir ilişkisi olmayan bir tasarım görüyoruz. Üstelik bu görüntüler 15.000’lik stad için kamuoyuna sunulmuştu. Söz konusu yaklaşım için hem TMMOB/Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, hem de Konak Belediyesi tarafından yargıya taşınmış olan iki ayrı davanın sürdüğünü belirtelim.

Burada yaşayan bizlerin hiçbir görüşü alınmadan; sokaklarla çevrili bu sıkışık yaşam alanlarında gerek büyüklüğü, gerekse trafiği ile, yapım sırasında ve sonrasında hayat kalitemizi etkileyecek bir inşaatın yapılmasını doğru bulmuyoruz. Üstelik, 10 Ağustos 2015 günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine alınarak, aslında kamuya, yani biz İzmirlilere ait olan 1406 metrekarelik yeşil alanın da Göztepe Stadyumuna dahil edilmesi, böylelikle projenin büyütülmesi görüşülmüştür. Halihazırda ıhlamurları, çamları, çeşitli cinslerdeki yetişkin ağaçlarıyla, beton ve asfaltın ortasında küçük bir vaha olan güzel bir parkın yer aldığı bu alanda, şimdiden ağaçların her biri nedenini bilmediğimiz şekilde işaretlenmiş durumdadır. Yıllardır mahallenin ortasındaki metro şantiyesinin bir an önce kapatılıp işgal altındaki park alanının tümünün kentli kullanımına açılmasını bekliyorken, bugün parkımızı tamamen yitirme tehdidi ile burun burunayız.

İstenilen kapasitede, çağdaş bir stadın, Göztepe Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinin üzerinde anlaşacağı, şehircilik ilkelerini ve insan haklarını ihlal etmeyecek, tüm İzmirli’ nin faydasını gözeten uygun bir alana, büyüme opsiyonlu en az 25.000 kişilik olarak inşasının; hem semtimiz, hem Göztepe kulübümüz, hem de kentimiz için doğru olacağını ısrarla yinelemek istiyoruz. Çünkü Gürsel Aksel Stadı Göztepe için tarihtir. Orada bir ağacın dalını kırmak Göztepe tarihini hiçe saymaktır. Mevcut durum başta Göztepe stadına ismini veren Gürsel AKSEL ’e, Fuat GÖZTEPE’ ye, Adnan SÜVARİ’ ye ve bu tarihi yaratan nice Göztepe sevdalısına hakarettir.

Uzundere’de stad ile spor kompleksi yapılması planlanan yerin ve hazine arazisi olarak bilinen yerlerin bir çok kişi ve kurumca rant sağlamak amaçlı olarak toplanmasına göz yuman zihniyet, Göztepe spor kulübünü Gürsel Aksel tesislerine stad yapmaya zorlamaktadır, Göztepe Spor kulübünün de bu stadı alternatif bir yere yapmak istediğini ve Gürsel Aksel tesislerinin mevcut durumunu iyileştirmek koşulu ile alt yapı ve temel branşlarda eğitim ağırlıklı hizmet veren bir yer olarak kullanmak istediğini bilmekteyiz, şehir içinde beton yığını halinde olacak olan ve ayda birkaç gün kullanılacak olan bir stadın çevre halkı tarafından istenilmediği açıkça belli iken söz konusu stadı buraya ille yapmak isteyen zihniyete karşıyız.

İzmir’in senelerdir var olan stad sorununa; oldu bitti mantığı ile Gürsel Aksel tesislerini kaybederek değil, alternatif planlar ile çözmemiz gerektiğini hatırlatırız, Atatürk Stadı hali hazırda dururken gerekirse yıkılıp ihtiyaca uygun bir stad yapılabileceği her kesin malumudur, metro ile Atatürk Stadına semtimizden ulaşım 20 dakikadır, aynı şekilde yıkımı tamamlanan Alsancak stadı da ihtiyaçlara cevap verebilecek konumda iken ille Gürsel Aksel’e stad yapacağız denmesini her anlamda yanlış ve gereksiz bulduğumuzu tekrar belirtiriz.

Her seçim öncesinde İzmir’in stad problemini kesin çözmek için söz veren Hükümet ve yerel yönetim seçim sonrası bu problemi göz ardı ederken, İzmir kulüpleri iç saha maçlarını 350 km uzaklıkta oynamaktadır, hükümetin veya yerel yönetimin inisiyatif alarak tek başına ben yapacağım demesini ve bu demecine uygun hızlı kararlı bir planlamaya girişmesini semt sakinleri ve Göztepeliler olarak beklemekteyiz, evet UZUNDEREDE Kİ arsaları birileri satın alarak rant elde etmek istemiş peki bu kişiler ile temas kurulup bir maliyet hesabı yapılmış mıdır? Bu hesaplama yapılırken sadece maddi değerlerin değil manevi değerimiz olan Gürsel Aksel tesislerinin de korunması için yapılabilecek bir fedakarlık hesabı yapılabilmiş mi? Bir miktar fazla para kaybedilecek olsa bile uzun vadede bunun semt dokusu için kazanımları hesaplanmış mıdır?

Varolan alanda, semtimiz sakinlerinin sportif faaliyetlerini sürdürdüğünü, çocuklarımızın spor eğitimi aldıklarını hatırlatarak, Gürsel Aksel Stad kompleksinin fiziksel iyileştirmelerle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Göztepe Gürsel Aksel Stad alanının, 2014 yılında İzmir Valiliği’nce belirlenen ‘Afet Sonrası Toplanma ve Çadırkent Alanları’ listesinde yer aldığını da anımsatırız. 4 milyonluk İzmir’in Göztepe gibi bir spor kulübü için, 15 veya 21 bin izleyici kapasiteli bir stadyum, zaten yakın vadede yeterli olabilmekten uzak bir seçenek olacaktır. Mahalle arasında 15.000 değil, 1.500 kişilik bir etkinliğin bile günlük hayatı felç ettiğini hepimiz biliyoruz. Ulaşım ve çevre etkileri göz önüne alınarak, daha yüksek kapasitelerin de hedeflenebileceği, İzmir içinde daha elverişli bir konum seçilmelidir.

VE ÖZELLIKLE VURGULUYORUZ: Mahallemizin ağaçları, mahallemizin parkı, mahallemizin gökyüzü ile ilgili alınacak her türlü kararda, önce mahallede yaşayanların söz hakkı ile evrensel şehircilik ilkeleri ve hukuk geçerli olmalıdır. Göztepe taraftarının ve semt sakinlerinin de bu duruma duyarsız kalmayacağını belirtiyoruz. İlgili bakanlıklar ve de İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yöneticileri sağduyulu bir sonuç için göreve çağırıyoruz.”

Güzelyalı Halk Forumu
Göztepe Yalı Grubu
Göztepe Uniforce
Göztepe Tepecik Grubu
Forza Göztepe
Viva Göztepe
Birleşik Haziran Hareketi Güzelyalı-Hatay Meclisi