(Sendika.org – 28 Ağustos 2015)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisinin üzerinde yapılması planlanan yeni sağlık kompleksine ve hastanenin yenilenme adı altında ranta kurban edilmesine karşı 3 Eylül’de hastane bahçesinde eylem yapılacak

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin(BRSHH) arazisinin tahliye edilerek otel yapılmak istenmesine karşı 27 Ağustos’ta İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Raşit Tükel’in açılış konuşması yaptığı toplantıda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yerleşkesi üzerinde planlanan projeler hakkında bilgi verildi. 600 yataklı Psikiyatri ve 400 yataklı Adli Psikiyatri Hastanesi yapılacağı söylenen, kamu-özel ortaklığı modelinin özel sermayeye para aktarımı anlamına geldiğini, sağlık hizmetleri için hakların devredildiği firmaya 25 yıl boyunca kira ödendiğini ve sağlıkla ilişkili ticari alanlara (çamaşırhane, otopark vb.) izin verildiğini söyleyen Tükel, bu oluşturulan ticari alanların hastaneleri kar kurumlarına dönüştürdüğünü söyledi. Ayrıca olası yapılaşma ve ağaç kesimine sessiz kalmayacaklarını; bileşenler, hastane çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve Bakırköy halkıyla beraber mücadele etmek için bir araya geldiklerini ekledi.

Basın açıklamasını SES Bakırköy Şube üyesi Nuran Güngör okudu. Güngör basın açıklamasında, hastanenin yenilenme adı altında kar projesine dönüştürüldüğünü belirtti. 100 yıllık bir tarihi olan hastaneye “daha faza yatak sayısı” üzerinden bakılamayacağını vurgulayan Güngör, hastanenin bilimsel açıdan da kurucu bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi. Yapılmak istenenin bir yenilenme faaliyeti değil, yenilenme maskesi altında rant faaliyeti olduğunu ifade eden Güngör, sözlerini 3 Eylül’de hastane bahçesinde yapılacak olan eyleme çağrı yaparak bitirdi.

Mimarlar Odası adına konuşan Mürsel Selçuk Bakırköy ve çevresinde buna benzer sorunlarla mücadele ettiklerini ve projenin daha önceden tamamlandığını düşündüklerini, ağaç kesimleri için endişeli olduklarını belirtti. Nöropsikiyatri Derneği’nden Betül Yalçıner BRSHH’nin tarihi önemine dikkat çekerek projeyi tüm ayrıntılarıyla görmek istediklerini söyledi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği adına söz alan Songül Boyraz da iktidarın alışkın olduğu talan ve rant sisteminin Bakırköy’de işletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Basın açıklamasında imzası olan kurumlar: İstanbul Tabip Odası, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Dişhekimleri Odası, SES İstanbul şubeleri, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, Dev Sağlık-İş, Genel-İş İstanbul 2 Nolu Şube, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Bakırköy Knet Savunması, Şizofreni Dostları Derneği, Diren Bakırköy Çamlık Forumu

bakırköy ruh ve sinir hastalıkları2