(Özer Akdemir / Evrensel – 27 Ağustos 2015)

Danıştay Karaburunluları sevindiren bir kararla RES’lere karşı açılan davanın esastan görüşülmesinin yolunu açtı. Karaburunluların RES şirketinin kapasite artırımına karşı açtığı davayı ‘süre aşımı’ gerekçesiyle reddeden yerel mahkemenin kararı Danıştay tarafından bozuldu.

ÇED’E GEREK GÖRMEDİLER

Yarımada’nın yüzde 61’ini kapsayan bir alanda Lodos AŞ tarafından kurulan 50 tribüne 2005 yılında ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişti. EPDK bu karara dayanarak şirkete 2011 yılında üretim lisansı verdi. Şirketin 2005 yılındaki bu ‘ÇED gerekli değildir’ kararını göstererek 47 ek tribün için istediği lisans da EPDK tarafından kabul edilince, Karaburunlular bunu yargıya taşıdı. İzmir Valiliğinin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali ile ilgili açılan davanın İzmir 2. İdare Mahkemesince süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi sonrası bu karar temyiz edildi. Danıştay 14. Dairesi, süre aşımı nedeniyle davanın reddi yönünden verilen mahkeme kararının bozulmasına karar verirken, dosyanın karar düzeltme yolunu da kapattı. Bu durumda Karaburun RES Projesi ‘ÇED gerekli değildir’ kararının yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle açılan dava esastan görüşülecek.

‘BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR’

Yerel mahkemenin davayı reddetmesi sonrası şirketin, ÇED yeni süreci başlatarak Yayla köyde yapmak istediği toplantı halkın tepkileri sonrası yapılamamıştı. Karaburun Kent Konseyi yaptığı açıklamada Karaburun Yarımadası’nda RES’lere verilen izinlerin kapladığı toplam alanın, Yarımada’nın neredeyse tamamına ulaştığına dikkat çekilerek, “HES’lere peynir ekmek gibi verilen izinlerin Karadeniz’de yaptığı tahribat, doğayı, yerel yaşamı düşünmeden verilen RES izinleriyle Ege’de yaşanacak. Bu uygulamaların adı ‘temiz enerji’ değil talan ve yağmadır. Bu bir insanlık suçudur” dendi.