(Seçkin Sağlam / Evrensel – 2 Eylül 2015)

Kaz Dağlarındaki altın madenleri ile ilgili olarak Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen “ÇED olumlu kararının iptali” kararı ile ilgili Danıştay’tan şok bir karar çıktı. Danıştay bilirkişi raporunu merkezine aldığı kararında, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘iptal’ kararını bozdu. Kaz Dağlarının ölüm fermanı anlamına gelen karar, önümüzdeki günlerde kentin en önemli konusu olacak.

Çanakkale’de işletilmesi planlanan biri zenginleştirilmiş altın madeni olmak üzere dört ayrı altın madeni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kentte yürütülen çevre mücadelesinin en önemli ayağı olan hukuki süreçte Danıştay 14’üncü Dairesi verdiği kararla şok etkisi yarattı. Çamyurt, Ağı Dağı, Kirazlı ve Kirazlı (zenginleştirilmiş altın madeni) maden sahaları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararlarının, Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını görüşen Danıştay 14’üncü Dairesi, iptali bozdu.

“Kaz Dağları bölgesinin 100 bin hektar alanı aşkın orman alanı büyüklüğü yanında ÇED olumlu kararı verilen faaliyet alanının 27,5 hektar olması nedeni ile bu büyüklüğün orman varlığı ve sürekliliği bakımlarından toplam olumsuz etkilerinin de tahammül edilebilir boyutta olabileceği”ni ifade eden bilirkişi raporunu hatırlatan kararda, “Söz konusu tesisin çevre bilimi, yer seçim kriterleri, tesisin ve arazinin niteliği gibi hususlar açısından işletilmesinin uygun olabileceği bu sebeplerle dava konusu maden ocağının mevzuat hükümlerine göre ruhsat aldığı” görüşlerine yer verildi.

Danıştay; “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının bu kısmında hukuka isabet görülmemiştir” denerek Çanakkale İdare Mahkemesi kararını bozdu. Danıştay’dan çıkan bu karar, hukuk alanındaki umutları tükenme noktasına getirirken, hukuki mücadelenin etkin bir siyasi mücadele ile desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi. Kentin hava, su ve gıda kaynağı, dünya mirası, ‘bin pınarlı İda’ için mücadele yeniden başlıyor…