(Özer Akdemir / Evrensel – 2 Eylül 2015)

İzmir’de yol yapımında kullanılan demir çelik fabrikalarının tehlikeli atıklarına karşı açılan davada bilirkişi raporunda sahtecilik yapıldığının Evrensel tarafından ortaya çıkarılmasının ardından, EGEÇEP konuyu yargıya taşıdı.

İzmir Aliağa Foça arasında bulunan demir çelik fabrikalarının cüruflarından alınan örneklerin TÜBİTAK tarafından analizi sonrası hazırlanan raporda “Tüm bu değerlendirmeler ışığında 138/891 nolu atım cüruf örneğinin ‘tehlikeli atık’ olduğu soncuna varılmıştır” denilmişti. İzmir 3. İdare Mahkemesinin atadığı bilirkişiler Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ayşegül Pala, aynı üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Turan Batar ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Musa Avcı, TÜBİTAK’ın analizlerini esas alan bir bilirkişi görüşü hazırlayarak mahkemeye sunmuştu. Bilim insanları ve konunun uzmanları tarafından “Cüruf geri kazanım işletmesini aklamak üzere hazırlanmış, birçok yanlış ve desteksiz iddiaların bulunduğu bir rapor” olarak değerlendirilen bilirkişi raporu sonrası, mahkeme işletmeye karşı açılan davayı reddetmişti.

‘TEHLİKELİ ATIK’ İFADESİNİ ‘TEHLİKESİZ ATIK’ YAPMIŞLAR

Bilirkişi raporunun işletmeyi olumlamadan öte, TÜBİTAK raporundaki ifadeyi değiştirdiği ise Evrensel tarafından ortaya çıkarıldı. Haberde, bilirkişi raporunda TÜBİTAK’ın atıklarla ilgili “tehlikeli atık” nitelemesinin tam tersi bir şekilde “Tehlikesiz atık” yapıldığı ifade edildi. Bugün EGEÇEP avukatlarının ortak imzası ile Av. Berrin Esin Kaya tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde “Sağlığa zararlı olduğu, bilimsel olarak kanıtlanmış olan milyonlarca ton cüruf bölgede kontrolsüz bir şekilde fabrika bahçelerine ve Aliağa Foça arasındaki vadilere depolanmaktadır” dedi. Kaya suç duyurusunda bu cüruf işleme tesisinin kamu yararı gözetilerek tedbiren durdurulmasını ve bilirkişilerin “Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu”nu işlemekten cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.