(sendika.org – 4 Eylül 2015)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisinde yapılması planlanan sağlık kompleksine ve hastanenin yenilenme adı altında ranta kurban edilmesine karşı sağlık emekçileri eylemdeydi

Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arazisinde yapılması planlanan sağlık kompleksine ve hastanenin yenilenme adı altında ranta kurban edilmesine karşı hastane çalışanları dün (3 Eylül) hastane bahçesinde eylemdeydi.

bakırköy-ruh-sinir7

Hastanenin bahçesinde bulunan ünlü ‘Düşünen Adam’ heykelinin resminin bulunduğu, “Düşünce değil eylem zamanı” yazılı pankart ve “Yenilenmeye değil, yağmaya karşıyız” pankartı arkasında bir araya gelen sağlık emekçileri, hastane içinde yaptıkları yürüyüşün ardından Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde söz alan Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, ‘kamu-özel ortaklığı’na ilişkin bilgi vererek “Bu sürecin karşısında, burasının bir ticarethane olmasının karşısında olacağız” dedi.

bakırköy-ruh-sinir3

Hastane, Tabip Odası, SES ve DİSK İş Yeri Temsilcilikleri adına yapılan açıklamada, hastanenin üzerinde kurulu olduğu alan ve halen kullanılan pek çok binanın Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir parçası olduğu, hastaların ve çalışanların çabası ve emeğiyle hastanenin tarihte önemli bir görev üstlendiği belirtildi. Köklü bir gelenekten gelen, “kurucu eğitim kurumu” niteliği taşıyan hastanenin yenilenmesinin sadece metrekare ve yatak sayısı üzerinden yapıldığı “yap-işlet-devret” modeli olan “kamu-özel ortaklığı” yerine kapsamlı bir enstitü planlı ile gerçekleşebileceği ifade edildi.

bakırköy-ruh-sinir4

‘Kamu-özel’ ortaklığı değil ‘kamu-hasta’ ortaklığı

“Yenilenmeye, iyileşmeye değil bu isim altında rant kazanında kaynayıp buharlaşmaya karşıyız” denilen açıklamada “İhtiyacımız olan ‘kamu-özel’ ortaklığı değil ‘kamu-hastane çalışanları’, ‘kamu-hasta’ ortaklığıdır” denilerek yenilenmenin devlet eliyle, kamuoyunun denetimine açık bir biçimde yapılması, bu yapılırken de tek bir ağaca dahi zarar verilmemesi talep edildi.

“Buraya hizmet veren sağlık çalışanlarının, hizmet alan hastaların, onlarca yıllık ağaçların, yeşile hasret kalan Bakırköylülerin, tüm Türkiye yurttaşlarının bu alanda hakkı vardır. Bu hakkımızı hiç bir şirkete devretmeyeceğiz” sözleriyle bitirilen açıklamanın ardından hastane bahçesindeki ağaçların etrafında zincir oluşturuldu.

600 yataklı psikiyatri ve 400 yataklı adli psikiyatri hastanesi yapılacağı söylenen alanda ‘kamu-özel ortaklığı’ modeli, özel sermayeye para aktarımı anlamına geliyor. Sağlık hizmetleri için hakların devredildiği firmaya 25 yıl boyunca kira ödenmesi ve sağlıkla ilişkili ticari alanlara (çamaşırhane, otopark vb.) izin verilmesi yanında olası yapılaşma ve ağaç kesimi de söz konusu.

bakırköy-ruh-sinir5