(Diken – 14 Eylül 2015)

Eski İstanbul’un kalbi ‘tarihi yarımada’nın yapısını tamamen değiştirecek bir karara imza atan Fatih Belediyesi, 2’inci ve 3’üncü derece tarihi eserler ve yakınlarındaki parsellerle ilgili kararlarda kendini tek yetkili kıldı.

istanbul5

Fotoğraflar: Reuters

 

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberinde ilgili yargı süreçleri devam etmesine rağmen BelediyeMeclisi’nde AKP’lilerin teklif ve onayıyla alınan bu kararla tarihi yarımadanın ranta açılacağı belirtildi.

Belediye Meclisi’ndeki oylamada imar plan notlarındaki yeni değişikliklere ret oyu veren CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu,“Tek umudum yeni atanacak bilirkişilerin dünya mirası olan tarihi yarımadayı koruyacak tarafsız rapor vermeleri” diye konuştu.

Tarihi yarımadadaki süreç nasıl işledi?

istanbul14

 

Tarihi yarımadanın şu anki yapısını tehdit altına sokacak süreçte, Fatih Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama planının iptali için İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada, 61 konu başlığından 37’sine yürütmeyi durdurma, yedisine ise kısmen yürütmeyi durdurma karar verildi.

İmar planı Yedikule Bostanları ve Kumkapı’ya kadar olan alanın daha fazla imara açılmasına izin veriyordu.

Ancak Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu karara yaptığı itiraz yüksek mahkeme tarafından kabul edildi. Yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması istenerek, oluşturulacak yeni heyetle keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra rapor hazırlanılması istendi.

Heyet beklenmedi, Meclis teklif hazırladı

Fatih Belediye Meclisi’ndeki AKP’li üyeler, yeni bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporu beklemeden, 8 Eylül 2015 tarihinde, ‘imar plan notlarında koruma kurullarını devre dışı bırakan’ bir teklif hazırladı.

Teklifle birlikte, 1’inci derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3’üncü derece tarihi eserlerin ‘kader’inde tek yetkili kurumun Fatih Belediyesi olması istendi. Buna göre, 2 ve 3’üncü derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma izni için koruma kurulu kararı olmadan da belediye karar verebilecek.

İmar plan notlarındaki bu önemli değişiklik AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi. Oylamada CHP grubu ret oyu verdi.