(Gila Benmayor – Hürriyet – 22 Eylül 2015)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi çatısı altındaki Kamu Harcamalarını İzleme Platformu’nun çalışmalarına zaman zaman yer veriyorum.

Kamu Harcamaları Platformu 49 sivil toplum kuruluşundan beri oluşuyor ve dört yıldan sürdürdüğü “harcamaları izleme” çalışmalarını milletvekilleriyle paylaşıyor.

Yaklaşık bir yıl önce (8.11.2014 tarihli yazı) platformun, kamu harcamalarının dağılımıyla ilgili raporunu yazmıştım.

Platform sözcüsü Prof.Dr. Nurhan Yentürk’ün yeni ulaştırdığı “STK’lar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme Kılavuzu” oldukça çarpıcı veriler içeriyor.

İstanbullu olarak hepimizi yakından ilgilendiren veriler.

56 sayfalık İBB Harcamalarını İzleme Kılavuzundan dikkat çekici iki tespit var.

Biri, OECD ülkelerine göre mahalli idare harcamalarında hayli geri olduğumuz.

OECD ülkelerinde mahalli idari harcamalarının Genel Yönetim harcamaları içindeki payı ortalama yüzde 21 iken Türkiye’de bu pay yüzde 9.6 ile sınırlı.

Yani Ankara dizginleri elden bırakmıyor, planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine hâkim olmak istiyor.

İSTANBUL İLE KARS ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK

İkinci tespit ise şu:

Şehirde yaşayan nüfus başına yapılan belediye ve bağlı kurumlar harcamaları karşılaştırıldığında İstanbul, Ankara ile doğudaki şehirler arasında dağlar kadar fark söz konusu.

2013 yılında örneğin kişi başı 1853 liralık harcama ile Ankara, kişi başı 1582 lira ile İstanbul başı çekerken, Muş kişi başı 223 ve Kars 232 lira ile en sonda.

İstanbul’a gelirsek, İBB’nin 2013 yılı Faaliyet Raporu’na göre giderleri 8,5 milyar lira.

İBB iştiraki olan 26 şirketin toplam giderleri 9,5 milyar lira.

Kamu İzleme Platformu bununla ilgili yorumunda şöyle diyor:

“Şirketlerin harcamaları 2010 yılından itibaren İBB ve bağlı kuruluşların harcamalarındaki artıştan çok daha hızlı artmaktadır. Belediyecilik hizmetlerinin yarı ticari ve kar oranı yüksek şirketler eliyle yürütülmesi belediyecilik faaliyetlerinin ‘kamusal’ karakterini zayıflatmaktadır”.

Platform belediye şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ÇİÇEKLERİN BEDELİ AĞIR

İBB’nin harcamalarında en çarpıcı nokta daire başkanlıklarının planlanan ve gerçekleşen harcamaları.

Örneğin İstanbul’u her mevsimde rengarenk çiçeklerle süsleyen ve bunları nedense sürekli söküp yenilerini diken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı.

2013 yılı için Park ve Bahçeler için 425 milyon liralık bir harcama planlanmış.

Ne ki, 2013 yılı sonunda Park ve Bahçeler harcaması 675 milyon lira olmuş.

Öte yandan Deprem ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı 2013 yılı için 35 milyon lira harcamayı planlamış.

2013 yılının sonunda ise sadece 7 milyon lira harcamış. (Bkz. İzleme Kılavuzu sayfa 33)

İstanbul gibi deprem korkusu içinde yaşayan bir şehirde çiçeklere depreme göre 96 kat daha fazla harcanma yapılması tek kelime ile ürkütücü değil mi?

Bir de işin şu yanı var.

Bu harcamalardan sanırsınız ki İstanbul dünyanın en yeşil şehirlerinden biri.

Oysa World Cities Culture Forum’un 2013 yılı raporuna göre, İstanbul’da halka açık yeşil alanlar, parklar ve bahçeler şehrin sadece yüzde 1,5’lik dilimi.

Bu oran Londra’da yüzde 38,4

Berlin’de yüzde 14,4.

Geçenlerde İBB’nin sadece çiçeklere 32 milyon lira harcadığını okumuştuk.

675 milyondan bu miktarı düşerseniz gerisi acaba nereye harcanmış olabilir?

Kamu İzleme Platformu’nun İBB harcamalarını daha detaylı görmek isteyenler www.kahip.org  adresine başvurabilirler.

Herkese huzurlu bir bayram diliyorum.