(Murat Sandakçı / Evrensel, 26 Eylül 2015)

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, Karadeniz’deki kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle Mersin balığının iki türünün neslinin tükendiğini, kılıç balığı, uskumrunun kaybolduğunu, diğer birçok balık popülasyonunda da azalma olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Levent Bat, 2014 yılında Karadeniz’in deniz balıklarına ait son koruma statüleri hakkında Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan bilim insanlarının birlikte yaptıkları kontrol listesine göre, Karadeniz’deki balık türlerinin sayısının 189 olup, sadece 2 Mersin balığı türünün nesli tükenmekte, yüzde 3.7’sinin kritik tehlike altında, yüzde 16.4’ünün hassas, yüzde 1.06’sının nesli tükenme tehdidinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bat, balıkların yüzde 10.58’i için veri eksikliği, yüzde 26.46’sının asgari endişe kategorisinde, yüzde 2.65’inin yakın tehdit altında olduğunu ve yüzde 38.1’nin de değerlendirilmediğinin belirtildiğini ifade etti.

Karadeniz’in dünyadaki en büyük ve en fazla oksijensiz su içeren meromistik havza olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Bat, bugün bu deniz suyunun yaklaşık yüzde 90’ının sürekli oksijensiz olduğunu dile getirdi. Karadeniz’de ekonomik balık türlerinin azalması veya biyolojik çeşitlilikteki azalışın kirlenme ve aşırı avcılık ile değişmekte olduğunu kaydeden Bat, şöyle devam etti: “Çevre problemlerinin en önemlilerinden birisi olan deniz kirliliği, çeşitli endüstri kollarındaki gelişmeler, modern tekniklere dayalı tarımın yaygınlaşması, kentleşme ve sayısı milyonları aşan kimyasalların çeşitli şekillerde kullanımı sonucu daha da artmaktadır. Denizlerin atıklar için alıcı ortam olarak düşünülmesi, denizel kaynakların kullanımının azalmasına ve ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Karadeniz’deki kirliliğin ana kaynakları, nehirlerdir. Bu önemli nehirler arasında Tuna, Dinyeper, Dinyester, Don ve Kuban yer alır. Bunlara ilaveten Türkiye ve Bulgaristan kıyılarından gelen küçük nehirler de denize boşalmaktadır. Yine Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kızılırmak ve Yeşilırmak, Karadeniz’in önemli iki nehridir. Pek çok büyük ve küçük fabrika (gıda, plastik, sigara, gübre, tekstil, pestisit) bu bölgede yer almaktadır.”