(Ege Postası – 5 Ekim 2015)

Bölgeyi saran RES’lere karşı başlattıkları direnişi hukuksal zemine taşıyan Yarımada halkına yargıdan bir sevindirici haber daha geldi. Karaburun halkının itirazlarını değerlendiren İzmir 5’înci İdare Mahkemesi, Çalık Holding’in Haseki ve Sarpıncık köylerindeki Sarpıncık RES projesine için aldığı ÇED raporunu iptal etti.

Bölgenin yüzde 70’ini saran rüzgar enerji santrallerine karşı direniş başlatarak yaşam alanlarını savunan Karaburun halkı yargı mücadelesinden bir kez daha zaferle ayrıldı. Çalık Holding’in tartışmalara yol açan enerji yatırımıyla ilgili çevre örgütleri ve yöre halkının açtığı davada bilirkişi incelemesini tamamlayan mahkeme, projeyle ilgili oldukça kritik bir karar verdi.

YARGI VATANDAŞI HAKLI GÖRDÜ
Bölgedeki diğer tesislere de emsal teşkil edebilecek iptal davasında vatandaşların taleplerini ve itirazlarını inceleyen yargı bir kez daha Karaburun halkı ve sivil insiyatifi haklı gördü. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları’nın (ÇEHAV) desteği ile yaşam alanlarını, sağlığını, doğayı, yaban hayatını, Yarımada’nın geleceğini korumak için başlattığı hukuk mücadelesinde yerel mahkeme son sözünü söyledi. Çalık Enerji tarafından Karaburun’un  Hasseki-Sarpıncık Köyleri bölgesinde yapılmak istenen  “Sarpıncık RES” projesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının yürütmesinin durdurularak  iptali istemiyle açılan davada, İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki itirazları haklı gördü ve projenin ÇED raporunun iptaline karar verdi.

PROJENİN ÇED İZNİ İPTAL EDİLDİ
Sarpıncık RES projesiyle ilgili değerlendirmesini tamamlayan yerel mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “ÇED olumlu kararına konu projenin yer aldığı Yarımada’nın doğal yapısı, coğrafik konumu, projenin yer aldığı Yarımada’da bulunan mevcut rüzgar türbinlerinin kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında, yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesinin özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyo-çesitliliği barındıran Yarımada’da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı bırakmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamıştır. Aynı zamanda dava konusu projenin faaliyete geçmesi durumunda çevresel etkileri yönüyle telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır” diyerek “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden , yürütülmesinin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.”

VALİLİK TARAFINDAN VERİLEN İZİN HUKUKA AYKIRI BULUNDU
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen ÇED kararının iptali ile birlikte Karaburun halkı yeni bir zafer daha elde ederken, mahkemeden gelen haber  yöredeki vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. Gelişmeler sonrasında ilçe halkı ve davacı vatandaşlar adına yazılı bir açıklama yayınlayan Karaburun Kent Konseyi, “mücadeleye devam” sinyali verdi ve şunları dile getirdi:

“Bilindiği gibi, 10.04.2014’te Sarpıncık RES Projesi sözde “Halkın Katılımı” toplantısı halkın protestosu nedeniyle gerçekleşmemiş, Belediye Meclis üyeleri, Karaburun Kent Konseyi, Sarpıncık Mahallesi Muhtarınca imzalanan tutanakta “Karaburun Yarımadası’nda mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Sarpıncık-Hasseki bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı” belirtilmişti. Konuyla ilgili ayrıntılı raporlar Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Kent Konseyi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilerek Projeye olumlu ÇED Raporu verilmemesi gerektiği görüşü yinelenmişti.

Lodos firmasının sahibi olduğu Karaburun RES Projesi’nde Mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali kararından sonra Sarpıncık RES Projesi için yürütmenin durdurulması kararı da Yarımada halkı ve bileşenlerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yarımada halkı ve temsilcileri Mahkemenin verdiği bu kararın uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olacak ve uygulanmadığının tespiti durumunda uygulamayanlar hakkında yetkili makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini bir kez daha, kendi hazırladıkları ÖÇKA Teklif Raporu’na sahip çıkmaya, ÇED kararlarını Mahkeme kararında belirtilen gerekçeleri ve yerel dinamiklerin itirazlarını dikkate alarak vermeye davet ediyoruz. Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini korumaya kararlıyız; Yarımadamızın, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma isteğini yok sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz. Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine dönüşmüştür.”