(Evrensel – 5 Ekim 2015)

TMMOB’a bağlı odaların İstanbul şubeleri Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yaptıkları basın toplantısı ile tüm üyelerini ve halkı 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne çağırdı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile gerçekleşecek olan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için TMMOB’a bağlı 24 odanın İstanbul şubeleri adına yapılan açıklamada “AKP İktidarının ülkemizi içine sürüklediği karanlık ortama direnmek ve başka bir Türkiye özlemimizi dile getirmek için 10 Ekim Mitingine kitlesel bir şekilde katılacağız. Bütün meslektaşlarımızı ve bütün ilerici, demokrat, yurtsever, toplumcu güçleri insanların öldüğü ve öldürüldüğü karanlık gidişata dur demek için 10 Ekim Cumartesi Günü Ankara’ya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Toplantıda konuşan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, AKP’nin içerde başlattığı barış sürecinden sonra 7 Haziran’da parlemento aritmetiğinde çoğunluk elde edememesiyle bir savaş ve çatışma ortamı yarattığına dikkat çekerek, “AKP’nin asker, polis ve sivil vatandaşlarımızın ölümüne yol açan bu süreci başlatan hükümetin siyasi iktidarını kaybetmemek üzerine bu ölümlere kulak tıkayacağını da görüyoruz. Bu da bizim iktidar hırsının ne menem bir şey olduğunu anlamamıza vesile oluyor.” dedi. Yıldırım, “Toplumun duyarlı kesimine bu gidişata son vermek, bunun Türkiye’de yaşayan insanların yaşamına kast edilmiş bir durum olduğunu haykırma görevi düşüyor. Bizler bunun için Ankara’daki mitingde olacağız. Herkesi bizimle birlikte bu mitingde olmaya çağırıyoruz.” Sözleriyle de mitinge katılım çağrısına vurgu yaptı.

eng

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan ise: “Bizler insanları, doğayı, çevreyi yaşatmak için varız. Bunun için mücadele eden mimar, mühendis ve şehir plancıları olarak tercihimizi yaşamdan yana kullandık. Bunun aksi olan savaşı düşünmek bizim meslek onurumuza ve meslek ilkelerimize sığmaz” dedi. Ortadoğu coğrafyasında savaşın bedellerinin bütün insanlık tarafından görüldüğünü ve Türkiye halkının da bu bedellerini ödediğini belirten Arslan, “Türkiye topraklarında ise yıllardır süren savaş demokrasiyi inşa etmek açısından hiçbir gelişmeye vesile olmadı. Bizler barış isteyen demokrasi güçleri olarak ülkemizde savaşın ve çatışmaların yerine barışın egemen kılınmasını sağlayabiliriz. Eğer cesur olursak, birlikte olursak, istersek 10 Ekim’de bunu gerçekleştirebiliriz. Herkesi Ankara’ya barışı egemen kılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, Türkiye’de demokrasi, özgürlükler ve insan hakları yok edildi. İnsanların yaşamları her geçen gün biraz daha tehlikeye giriyor. Ülkemiz hukuk devleti olmaktan çıktı, giderek kanun devleti oldu. Tek insanın yönetimi bugün ülkemizin geleceğini belirlemeye çalışıyor. Emek ve meslek örgütleri ise tek adam yönetimine karşı çıkmak, barışın olmazsa olmaz oluğunu hep birlikte haykırmak için 10 Ekim’de Ankara’da olacak. Barışın devamlı kılınması, savaşın yok edilmesi ve bir daha isminin bile anılmaması için tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı 10 Ekim’de Ankara’ya çağırıyoruz.” dedi.

#SavaşaHayırBarışHemenŞimdi