(Özer Akdemir / Evrensel – 21 Ekim 2015)

Çalık Grubunun Karaburun’da yapmak istediği RES’lere karşı açılan davanın duruşmasına devam edildi. Davada Çevre Bakanlığı ve şirket avukatları, bilirkişi raporunu ve bilirkişi heyetini hedef aldı.

AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Çalık Holding Grubunun Karaburun Sarpıncık ve Hasseki köyleri yakınlarında yapmak istediği RES’lerin yapımına karşı açılan davanın duruşmasında, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şirketin yanında davaya müdahil oldu. Çevre Bakanlığı hukuk müşavirinin bizzat katıldığı duruşmada çevreyi korumakla görevli bir kurumun, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle izni durdurulan bir faaliyet için şirketin yanında yer alması Karaburunlular tarafından tepkiyle karşılandı.

‘TEMİZ ENERJİ’ KILIFIYLA ÇED’DEN KAÇIYORLAR

İzmir 4. Bölge İdare Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Karaburunlular adına söz alan avukatlardan Hilal Küey, mahkemenin atadığı bilirkişilerin hazırladıkları raporda bölgede yapılmak istenen RES’lerin yöreye, canlı yaşamına ve sosyal dokuya büyük zarar vereceğinin ortaya konduğunu belirterek, bu rapora karşı şirketin dinletmek istediği uzmanların ve mahkemeye sunduğu raporların ticari olduğunu söyledi. EGEÇEP hukuk komisyonundan Av. Arif Ali Cangı hiçbir faaliyetin ÇED raporundan muaf olamayacağına dikkat çekerek, ‘yenilenebilir, temiz enerji’ kılıfıyla RES’lerin ÇED’den kaçırılmak istenmesini eleştirdi. Çevreyi korumakla görevli Çevre Bakanlığı müşavirinin şirket lehine davaya katılmasının da ‘içini yaktığını’ kaydeden Cangı, mahkeme heyetine, şirket ve bakanlık yetkililerine ‘Karaburun’a kıymayın’ diye seslendi.

HALK İSTEMİYOR

EGEÇEP hukuk komisyonundan Av. Berrin Esin Kaya da RES’leri yöre halkının istemediğini belirterek enerji adı altında doğanın talan edilmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret etti. Kaya, Evrensel’in “G20 üyelerine RES mektubu” haberini okuyarak, RES’lerin birçok zararlarının ortaya çıktığını ve artık tüm dünyada tepki gösterildiğine dikkat çekti. Yöre halkı adına söz alan Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Buğra Dilli, RES kurulmak istenen yerlerin tarım alanı ve meraların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bu faaliyetlerin sosyal dokuya da önemli zararlar verdiğini ifade etti.

SUÇ KEDİLERE KALDI!

Yöre halkının ve avukatlarının bu sözlerine karşı Çevre Bakanlığı Hukuk Müşaviri Zeynep Erben bilirkişi raporunu eleştirerek RES’lerin yörede yaratacağı riskleri sıralayan bilirkişilerin ÇED raporunda bu risklere karşı alınan önlemleri görmezden geldiğini ileri sürdü. Erben, faaliyetin ÇED yönetmeliğine uygun olduğunu bu nedenle açılan davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Mahkemede konuşan şirket avukatları da bilirkişilere ve hazırlanan rapora yüklenerek bilirkişilerin yetersiz olduğunu, raporu hazırlarken kamu yararını görmezden geldiklerini, kümülatif etki hesabının da soyut kaldığını iddia ettiler. Şirket avukatlarının RES’lerin kuş göç yollarında bulunması nedeniyle kuşlara zarar vereceği iddialarını “Kediler de kuşlara zarar veriyor” diye küçümsemesi, RES’lerle ikinci konut evleri kıyaslamaları, duruşmaya katılanların Karaburun’da oturup oturmadıklarını sorgulamaları tepki çekti. Mahkeme heyeti kararı yazılı olarak bildireceklerini belirterek duruşmayı karar için erteledi.