(Evrensel – 28 Ekim 2015)

Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesine yapılması planlanan taşıma kömürle termik santraline karşı mahkeme süreci devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandal bir karara imza attı. Bakanlık, plan notunda değişikliğe giderek, yeni çevre planında Marmara Ereğlisi ilçesinde 2 bölgeyi termik santral alanı ilan etti.

Bakanlık 08.10.2015 tarihinde “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği” ve “Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği”ni onaylayarak yeni planlarda Marmara Ereğlisi’de iki bölgeyi termik santral alanı ilan etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeni planlar askıya çıktı.

DANIŞTAY DURDURMUŞTU

TMMOB Avukatı Bülent Kaçar, 24 Ağustos 2009 günü onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’na itiraz etmişti. Yasal sürede yanıt alamayınca, planın ve 1 Temmuz 2010 tarihli onayla yapılan değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açmıştı. Danıştay, 3 Temmuz 2012’de planın yürütmesini, 217 sayfalık bilirkişi raporuna göre şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Davalı bakanlık kararı uygulamak yerine, itiraz edilen içeriğe dokunmayan küçük değişikliklerle 5 Haziran 2013’te planı onayladı. Danıştay TMMOB ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği adına bu plana açılan davada 1 Ekim 2013 günü bir kez daha durdurma kararı verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Mahkeme kararını yok sayarak askıya çıkan planlara Trakya Çevre Platformu itiraz edecek. Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri, özellikle çiftçilik ile geçinen halkı termik santrale karşı bilinçlendirirken, imza kampanyasına da devam ediyor.