(Yüce Yönet / Bianet – 29 Ekim 2015)

Çevre Mühendisleri Odası İğneada’da yapılacak bir nükleer santralde gerçekleşebilecek olası bir kaza için risk etki haritası çıkardı. Buna göre, İstanbul, Trakya’nın tamamı ve Kuzey Ege’nin büyük kısmı tehdit altında olacak.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İğneada’da yapılması planlanan nükleer santralde olası bir kazanın sonuçlarına dair radyasyonlu parçacık dağılımı modelleme çalışması yaptı.

Buna göre, bir kaza olması durumunda İstanbul’un yanı sıra Trakya’nın tamamı ile Kuzey Ege’nin büyük kısmı tehdit altında kalacak.

Ayrıca Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege ve Kıyı Akdeniz de oluşacak radyasyon bulutundan etkilenecek.

Modellemenin sonucu

ÇMO Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu’nun verdiği bilgilere göre, sözkonusu çalışmada, 2014 yılı model alınarak İğneada`dan olacak bir radyoaktif serpintinin dört günde izleyeceği yollar belirlendi, İğneada`dan salınan parçacıkların bölgeler üzerinde ne kadar zaman geçireceği hesaplandı.

“2014 yılının meteorolojik verilerini kullandık. Herhangi bir günde olabilecek bir kaza sonrası radyoaktif parçacıkların güzergahını belirledik.”

Bozoğlu Enerji Bakanlığı’nın bu modellemeyi yapması gerektiğini fakat yapmadığını da söyledi.

“Tıpkı Mersin ve Sinop’ta olduğu gibi İğneada’da da bu modelleme yapılmadı, oysa yer seçimi yaparken bu çalışma yapılmalıydı.”

İğneada riskli alan

iğneada-nükleer kış

Renklerin yanındaki sayılar saat cinsinden zaman aralığını, parantez içindeki sayılar etkilenecek bölge sayısını gösteriyor.

Çalışma sonunda; yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı ve nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgede bulunan İğneada’nın Türkiye’yi en fazla etkileyen hava kütlelerinin yolları üzerinde bulunması nedeniyle en riskli alanlardan birisi olacağı sonucuna varıldı.

Bozoğlu’nun ifadesiyle, “İğneada’nın bulunduğu bölgeden Türkiye’nin içlerine doğru bir hava akımı var. Nükleer santral için yanlış bir yer seçimi.”

Özellikle batı bölgeleri etkilenecek

iğneada-nükleer yaz

Renklerin yanındaki sayılar saat cinsinden zaman aralığını, parantez içindeki sayılar etkilenecek bölge sayısını gösteriyor.

ÇMO’nun açıklamasında da “İğneada’da meydana gelecek bir radyoaktif sızıntının, İstanbul’un yanı sıra nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu Türkiye`nin batı bölgelerini etkileyeceği görülmektedir. Tarım alanlarının, zeytinliklerin ve turizm merkezlerinin önemli ölçüde risk altında kalacağı bilinmelidir” denildi.

Hükümete eleştiri

Enerji Bakanlığı’nın 5-10 yıllık periyodu kapsayan ve doz hesaplamalarını da içeren daha kapsamlı bir çalışma yaparak kamuoyuyla paylaşması açıklaması gerektiği belirtildi ve İğneada’ya nükleer santral kararı eleştirildi.

“Böylesine kritik bir kararda, bilimsel gerçekleri dikkate almadan çok aceleci davranan, bu konuda yıllardır görüş üreten sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iletişime geçmeden halkımızın geleceğini belirsizliğe sürükleyen, iktidar gücü bile olmayan bir seçim hükümetinin böylesine riskli bir kararı alması ahlaki değildir.”

Çernobil ve Fukuşima

ÇMO Çernobil, Fukuşima gibi nükleer santral kazalarıyla sonuçlarını haıtlatarak nükleer enerjinin atık sorunu çözülmemiş, çok riskli, pahalı ve gelişmiş ülkelerde terk edilmeye başlanan bir enerji türü olduğunu da vurguladı.