(Necdet Aydemir / Gerçek Gündem – 24 Kasım 2015)

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Irmağı’nın tehdit altında olmasını meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Irmağının sanayi bölgelerindeki bazı fabrikalardan bırakılan kimyasal içerikli sıvı atıklar nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya 4 madde halindeki soru önergesine şöyle devam etti; “ İlimizin en önemli değerlerinden Bartın Irmağı’nın geçtiği tüm güzergâh ve çevresi birinci derece doğal sit alanı olup, koruma altına alınmıştır. Yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu doğa harikası görünümüne sahip olan ırmak, ilimize ve bölge turizmine çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Ancak sanayi bölgelerindeki bazı fabrikalardan bırakılan kimyasal içerikli sıvı atıklar nedeniyle ırmak tehdit altındadır. Kirlilik nedeniyle siyah bir renge bürünen ırmak, halk sağlığını ve doğal yaşamı tehdit etmektedir ve balık ölümlerine yol açmaktadır.

SON GÜNLERDE ARTAN KİRLİLİK NEDENİYLE IRMAK SUYUNUN RENGİ YENİDEN SİYAHA DÖNMÜŞTÜR

Ekolojik potansiyelinin değerlendirilmesi ve kentimizin önemli turizm merkezlerinden biri olması için hep birlikte çaba gösterilmesi gerekirken ırmakta ortaya çıkan kimyasal kirlilik elimizdeki bu çok değerli fırsatın göz göre göre kaybedilmesine yol açmaktadır. Bartın Irmağı’nın kirlenmesine ilişkin daha önce vermiş olduğum soru önergelerine yönelik Bakanlığınızca verilen yanıtlarda, yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe neden olan fabrikalara yasalara uymadıkları gerekçesiyle para cezaları uygulandığı ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu paylaşılmıştır.

Ancak geldiğimiz noktada aynı sorun devam etmektedir ve son günlerde artan kirlilik nedeniyle ırmak suyunun rengi yeniden siyaha dönmüştür. Bartın’da katma değer üreten ve istihdam yaratan girişimcilerimizin teşvik edilmesinin ve desteklenmesinin Bartın ekonomisi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak, fabrikalarımızın da doğaya ve çevreye zarar vermeden üretim yapmasına ilişkin yükümlü oldukları yasalara göre faaliyetlerini devam ettirmeleri sorumluluğu içerisinde olmaları gerekmektedir.

BARTIN IRMAĞI’NA KİMYASAL İÇERİKLİ SIVI ATIK BIRAKAN FABRİKALAR TESPİT EDİLMİŞ MİDİR?

Bu bağlamda;

1. Bartın Irmağı’nın kirliliğiyle ilgili Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından defalarca incelemelerde bulunulmasına rağmen kirliliğin devam etmesinin ve kalıcı bir sonuç alınamamasının nedeni nedir?

2. İlimiz için önem arz eden konunun ivedilikle kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlık olarak kapsamlı bir inceleme başlatmayı ve kapsamlı bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Bu yönde bir acil eylem planınız var mıdır?

3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Bartın Irmağı’na kimyasal içerikli sıvı atık bırakan fabrikalar tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse bu fabrikalara yönelik her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa neden hâlâ bu fabrikalar Bartın Irmağı’nı kirletmektedir?

4. Belediye yetkilileri tarafından Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan şikâyet ve başvuruların dikkate alınmadığına ilişkin suçlamalar doğru mudur?”