(Nilay Vardar / BİA – 25 Kasım 2015)

Amasra’ya Hattat Holding’in yapmak istediği kömür hazırlama tesisi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi.

Amasra’ya Hattat Holding tarafından yapılmak istenen “Hema Termik Santrali”ne ait lavvar (kömür hazırlama) tesisi için Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen  “ÇED Gerekli Değildir” kararı, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bartın Platformu söz konusu tesisin Bartın-Amasra halkının altı yıldan beri yapılmaması için mücadele ettiği termik santrallerin inşasını kolaylaştıracak bir prosedürden öteye gitmediğini belirterek bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Daha önce yürütmenin durdurulmasına karar vermiş olan Zonguldak İdare Mahkemesi, oy birliğiyle kararı iptal etti.

Kömürlü termik santral kurulamaz

Bartın Platformu, yaptığı açıklamada “Hattat Holding ve idare tarafından yıllardır sürdürülmeye çalışılan Amasra’ya termik santral kurma girişimlerinin hukuksuz olduğunun bir kez daha tescillendiğini düşünüyoruz. “Kömür Hazırlama Tesisi” termik santral projesinin bir parçasıdır. Bu parça olmadan termik santrale izin vermek mümkün değildir” dedi.

42 bin imzalı itiraz

Küre Dağları Milli Parkı’nın yer aldığı ve kalesiyle UNESCO Geçici Miras listesine giren Amasra’nın Gömü Köyü’ne Hattat Holding 1320 megawatlık termik santral kurmak istiyor.

Amasra’da kurulmak istenen termik santrale için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna karşı 42 bin Amasralı itiraz dilekçesi iletmişti. Bu itirazlar neticesinde bir yıl geçmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hala ÇED raporunu onaylamadı. Şimdi dosya bakanlık görevine yeni başlayan Sayın Fatma Güldemet Sarı’nın önünde bekliyor.