(Cihan – 2 Aralık 2015)

Termik santraller tarafından 2014 yılında çekilen su miktarı 6,5 milyar metreküp, oluşan atık miktarı ise 24,2 milyon ton oldu.

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2014 yılında termik santraller tarafından yüzde 98’i denizden olmak üzere 6,5 milyar metreküp su çekildi ve toplam suyun yüzde 98’i soğutma suyu olarak kullanıldı. Termik santraller tarafından 2014 yılında deşarj edilen 6,4 milyar metreküp atıksuyun yüzde 99,6’sı denize deşarj edildi, soğutma suları dışında kalan 92,5 milyon metreküp atıksuyun 9 milyon metreküpü arıtıldı.

Termik santrallerde 9,1 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atık oluştu. Oluşan atığın yüzde 98,5’ini mineral atıklar (kül, cüruf, uçucu kül, alçıtaşı, vb.) oluşturdu. Toplam atığın yüzde 48,3’ü kül dağı/kül barajına atılarak, yüzde 21,7’si düzenli depolama sahalarında, yüzde 15’i satılarak veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderilerek, yüzde 15’i ise diğer yöntemlerle (maden ve taş ocağına gönderme, belediye çöplüğüne atma, vb.) bertaraf edildi.