(Mustafa Özdemir / Halkın Sesi – 2 Aralık 2015)

Demir Madencilik Çatalağzı’ndaki 7. santral için düğmeye bastı. Bölge sözcüğün tam anlamıyla “termik cehennem” oluyor.

Eren Holding ve Elsan’dan sonra Çatalağzı’na 7. santral için başvuran Demir Madencilik’in kurmayı tasarladığı DETES-1 için, 16 Aralık’ta halkın katılımı toplantısı yapılacağı açıklandı.

 

çatalağzı detes2

DETES – 1 için seçilen alan (Görsel: Detes – 1 ÇED Başvuru Dosyası)

Var olan santrallerle yaşam ve çevre kalitesi zaten yerlerde sürünen Çatalağzı’nda 7. santral için düğmeye basıldı. Demir Madencilik, 160 MW gücündeki termik santral için ÇED sürecini başlattı. ÇED başvuru doyasında yer alan bilgilere göre DETES-1 adı verilen santral yılda 550 bin ton yerli kömür yakacak.  Yılda 5 bin ton fueloili de yardımcı yakıt olarak tüketecek olan santral, yerli kömüre dayalı olarak çalışacak. Santral için ÇATES’in Zonguldak tarafındaki bir dağ devrilip düzlenecek, çıkan hafriyatla deniz doldurularak alan kazanılacak. Santralde yakılacak kömürTTK’dan redevans sözleşmesiyle alınan “Gelik Dik Kanatlar” adlı sahadan çıkarılacak. Adı geçen sahayı yıllar önce Eren Holding, çıkaracağı kömürle santral kuracağını söyleyerekalmış, ancak “Şartnamede yazan miktarda kömür olmadığı” gerekçesiyle terk etmişti.

 

DAĞ DEVRİLECEK, DENİZ DOLDURULACAK

çatalağzı detes

DETES – 1 için doldurulacak sahil. (görsel: DETES – 1 ÇED Başvuru Dosyası)

ÇED başvuru dosyasında santralin 219,560 metrekare alanda kurulacağı bildirildi. Bu alanın 142.522 metrekarelik bölümü orman arazisinden karşılanırken, geri kalan 77,038 metrekarelik bölümü deniz doldurularak elde edilecek. Proje sahasının uydu fotoğraflarıyla kamuoyuna açıklanan krokilerinden denize dik uzanan bir yamacın kazılarak alan yaratılacağı, çıkan hafriyatla da denizin doldurulacağı anlaşılıyor. Bölgede Eren Holding tarafından büyük ölçekli bir dolgu halen sürüyor. Eren’in ilave dolgu alanları için Zonguldak Valiliğince “ÇED Gerekli Değildir” raporu verilmesi kamuoyunca çelişkili bulunurken, ilgili makamların doğayı tümden bozacak bu uygulamaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.

çatalağzı -termik santraller

Çatalağzı’nda işletme halinde ve proje aşamasında olan termik santraller (Görsel : Detes – 1 ÇED Başvuru Dosyası )

SULAR KİRLENECEK, ORMANLAR TAHRİP EDİLECEK

Demir Madencilik’inNazka adlı bir şirkete hazırlattığı başvuru dosyasında proje sahasının beş katı büyüklüğünde kül depolama alanı da ön görülüyor. 1,003,306 metrekarelik depolama alanı orman arazisi içinde oluşturulurken, tüm kullanma suyu Karadeniz’den çekilecek. Suyun emilimi sırasında toplu balık ölümlerinin kaçınılmaz olduğu denizde balık nesli hepten azalacak. Doğal döngüsü bozulan doğa eski verimini kaybederken, tüm canlılar bu durumdan etkilenecek. Öte yandan başvuru dosyasının açıklanmasının ve halk bilgilendirme toplantısı ilanının üzerinden günler geçmesinerağmen yöredeki belediye başkanları ile milletvekillerinden ses çıkmması manidar bulunuyor. Eren ve Elsan’ın düzenlediği halkın katılımı toplantılarında aslan kesilen özellikle CHP’li siyasilerin bu süreçte nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor.