(KOS Medya – 8 Aralık 2015)

Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu yazılı bir basın açıklaması yaparak; Fatsa ve Ünye ilçelerinde siyanürle altın çıkarılmasına izin veren ÇED olumlu kararı hakkında Ordu İdare Mahkemesi’nde açtıkları İPTAL davasının reddedilmesi üzerine, konuyu temyiz mercii olan Danıştay’a taşıyacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca “Bütün kamuoyu şunu bilmelidir ki; yaşamlarımız üzerinde öncelikle söz söyleyecek olan şirketler değil bizleriz. Bizler hayatlarını fındık tarımı yaparak geçinen köylüleriz. Öyle de devam etmek istiyoruz.” denildi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle;

“Basına ve Kamuoyuna

Ordu ili Fatsa ve Ünye ilçelerinde SİYANÜR liçi yöntemiyle altın çıkarılması amacıyla Stratex İnternational PLC. ve onun yerli ortağı Altıntepe Madencilik AŞ. tarafından kurulması planlanan madenin olası çevresel ve sosyal etkileri sebebiyle adli ve idari girişimlerimiz devam ettiği gibi, 2 yıla yakın bir zamandır da tüm bu etkilere dikkat çekmek amacıyla Anayasal güvence altında olan demokratik haklarımızı kullanarak direnmeye devam ediyoruz.

Altın madeninin 2013 tarihli ÇED Olumlu kararı hakkında Ordu İdare Mahkemesi’nde açtığımız İPTAL davası, bilimsel kriterlerden uzak temin edilen bilirkişi raporuna göre karar çıkmış, dava reddedilmiştir. Ordu İdare Mahkemesi, yeni bir bilirkişi heyeti teşekkül ettirerek, yeniden yapılacak bilirkişi incelemesi sonrasında bir karar verilmesi yönündeki taleplerimizi reddederek davayı tüm bu eksikliklerine rağmen karara çıkarmıştır. Kararın hukuka aykırı olduğunu, tarım topraklarımıza, özellikle de fındık bahçelerimize, içme sularımıza vereceği zararların hiçbirisinin dikkate alınmadan verilen bu karara itiraz edeceğimizi, konuyu temyiz mercii olan Danıştay’a taşıyacağımızı belirtmek isteriz.
Altın Madeni Projesinin hukuksuzlukları sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı ile sınırlı değildir. Projenin, I. Derece Tarihi SİT Alanında bulunan 2 adet Ruhsatına karşı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açtığımız davalar Ordu İdare Mahkemesinde, önümüzdeki günlerde keşfi yapılmak üzere devam etmektedir. Proje için hazırlanması gereken 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planlarının olmaması sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na da dava açmış bulunyoruz. Maden firmasının projenin inşa aşamasında özel mülklere verdiği zararlar sebebiyle idari ve adli girişimlerimiz devam etmektedir.
Bütün kamuoyu şunu bilmelidir ki; yaşamlarımız üzerinde öncelikle söz söyleyecek olan şirketler değil bizleriz. Bizler hayatlarını fındık tarımı yaparak geçinen köylüleriz. Öyle de devam etmek istiyoruz.
Ve en başta söylediğimiz gibi, Toprağımızın Üstü Altından Değerlidir.

Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu”