(İdris Emen / Radikal – 10 Aralık 2015)

Danıştay’ın Karadeniz’deki 6 ilin yaylaları arasındaki ulaşımı düzenleme gerekçesiyle yapılan “Yeşil Yol” projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldığı haberlerinin ardından bir açıklama yapan TEMA Vakfı, “UYAP’ta yayınlanmış ya da kendilerine tebliğ edilmiş bir karar olmadığını duyurdu.

Yeşil Yol projesiyle ilgili Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini yönündeki haberlerin basında yer alması üzerine, TEMA Vakfı konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada Yeşil Yol projesiyle ilgili olarak, “Böyle bir kararın henüz UYAP’ta yayınlanmadığını ve TEMA Vakfı’na ulaşan bir tebligat olmadığını açıklamayı görev biliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TEMA Vakfı, 7 Aralık 2011’de 1/100 bin ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerinin iptali için dava açtı. Dava konusu içerisinde Yeşil Yol olarak bilinen ‘yaylalar arası bağlantı’ yolunun iptali de vardı. Mahkeme konuyla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. 4-5 Kasım 2013 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan rapor Danıştay 6. Dairesi’ne sunuldu. Danıştay 6. Dairesi 26 ocak 2014 tarihinde dava konusu olan 1/100 bin ölçekli bin ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planı’nın bir kısmıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği plan notları arasında Yeşil Yol ile ilgili olan plan notlarının yer almaması üzerine TEMA vakfı karara itiraz etti. İtiraz çerçevesinde 15 maddeden oluşan itiraz dilekçesi 24 Ağustos 2015 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na sunularak kısmen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili itirazda yapıldı. 15 Ekim 2015 tarihinde ise Danıştay web sitesinde itirazla ilgili bir ‘başvurunun kısmen kabul, kısmen reddedildiği’ yönünde bir karar yayınladı. Karar TEMA vakfına iletilmediği için kararın Yeşil Yol projesini olumlu ya da olumsuz etkilediği henüz bilinmiyor.

‘HUKUKİ SÜRECİ TİTİZLİKLE İZLİYORUZ’

TEMA vakfının konuyla ilgili açıklaması şöyle: ‘’10 Aralık 2015’te çeşitli basın yayın organlarında “Danıştay’dan Yeşil Yol için karar çıktı. Danıştay, TEMA Vakfı tarafından ‘Yeşil Yol Projesi’ni de kapsayan Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilin ‘Çevre Düzeni Planı’ için açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi” biçiminde haberler yayınlanmıştır. Haberler kamuoyu tarafından ‘Yeşil Yol” olarak bilinen yaylalar arası entegrasyonu sağlayan projenin durdurulduğu biçiminde algılanmıştır. TEMA Vakfı Ordu’dan başlayıp Artvin-Gümüşhane’ye kadar devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal varlıklarının ve ekosisteminin korunması amacıyla 1/100.000 ölçekli Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Artvin-Gümüşhane Çevre Düzeni Planına yönelik kısmi iptal davası açmıştır. ‘Yeşil Yol’ olarak bilinen, yaylalar arası bağlantı ve entegrasyon ile ilgili plan hükümleri bu davanın küçük bir parçasıdır. Kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla böyle bir kararın henüz UYAP’ta (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yayınlanmadığını ve TEMA Vakfı’na ulaşan bir tebligat olmadığını açıklamayı görev biliyoruz. Karadeniz için büyük önem taşıyan bu konuyla ilgili hukuki süreci büyük bir titizlikle izliyoruz. Konuyla ilgili bilgileri kesinleştikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.’’