Haber

Published on Aralık 14th, 2015 | by Kuzey Ormanları Savunması

Zeytinlikler jeotermale kurban edildi

(Seçkin Sağlam / Çanakkale Olay – 11 Aralık 2015)

Ayvacık’a bağlı Gülpınar’da kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali Sondaj çalışmaları nedeni ile yaklaşık 8 dönümlük arazide 100’ün üzerinde zeytin ağacının kesilmesi bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgede yoğun olarak üretimi yapılan zeytincilik en önemli ekonomi kalemlerinden biri olurken, kesinlerin dışında jeotermal enerji üretimi sırasında da bölgedeki ekili zeytinliklerin zara göreceği iddia ediliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflar ise durumun vahametini gözler önüne seriyor…

 

Ayvacık’a bağlı Gülpınar’da kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali nedeni ile yapılacak sondaj çalışmaları 100’ün üzerinde zeytin ağacının kesilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde kesilen zeytinlikten geriye kalan fotoğraflar durumun önemini anlatmaya yeterken, konuyla ilgili olarak yapılan şikayetler sonuçsuz kaldı. Gülpınar Karaağaç Ovası Mevkii (Çakıllı) olarak geçen bölgede yenle bir edilen zeytinlikler, bölge halkının tepkisini çekiyor. Geçimini yoğun olarak zeytinliklerinden karşılayan Gülpınarlılar, zeytinliklerinin jeotermal enerjiye kurban gitmesini istemiyor.

ayvacık zeytin ağacı2

Bireysel şikayetler yapılmış 
Konuyla ilgili olarak bireysel şikayetlerin yapıldığı öğrenilirken, tepkiler üzerine İl Özel İdaresi görevlilerinin tutanak tuttukları öğrenildi. Ancak tutanağa rağmen zeytinliklerdeki kıyımın devam ettiğini ifade eden bölge sakinleri, 8 dönüm arazide 100’ün üzerinde zeytin ağacının katledildiğini ifade ettiler. Bölgede 8 ila 10 ayrı yere sondaj atılacağı iddia edilirken, daha fazla zeytin ağacının kesilebileceği iddiası bölge halkını tedirgin ediyor.
ayvacık zeytin ağacı
Valiliğe şikayette bulunuldu
Ayvacık’a bağlı Gülpınar Köyü’nde, YDA Enerji A.Ş. tarafından yapılacağı ileri sürülen Jeotermal Enerji Santralı Yapımı gerekçesiyle zeytinlik bir alanda tüm zeytin ağaçlarının kesildiğinin öğrenildiği ifade edilerek Çanakkale Valiliği’ne başvuruda bulunuldu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden hazırlanan şikayet dilekçesinde, “Söz konusu projenin; ‘3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un aşağıda yer alan 20. Maddesi- (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.) ne uygunluğu açısından incelenerek, ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10`unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir. Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir’ bilgi edinme kanunu uyarınca; 1. Zeytin ağaçlarının kesilmesi için her hangi bir kurumun uygun görüş verip vermediğinin bildirilmesi, 2. Zeytin ağaçlarının kesilmesi “3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” hükümlerine aykırı ise, kesim işlemini yapanlar hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması, 3. Söz konusu proje için Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca ÇED süreci hakkında bilgi verilmesi, hususlarında gereğini müsaadelerinize arz ederiz” dendi.

 

Tags: , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑