(Kadıköy Kent Dayanışması – 24 Aralık 2015)

Kentin kaldıracağı kapasiteyi dikkate almadan, teknik alt yapı hizmetlerini geliştirip iyileştirmeden kent nüfusunu arttıracak projelere izin veren kamu kurumları kent suçu işliyor. Kentsel dönüşüm projeleri sonucu daha da plansız ve düzensiz yapılaşan İstanbul, sadece kendi bulunduğu bölgeye zarar vermiyor, Marmara Denizi’nin yok olmasına da neden oluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini uyarıyoruz:

MARMARA DENİZİ ÖLÜYOR!

1936432_1678726265728872_6312894690022332742_n

Sanayi tesislerinin endüstriyel atıkları ve sintinelerden kaynaklanan kirliliğin yanında evsel atık suların da gerekli arıtma yapılmadan denize verilmesi sonucu Marmara Denizi’ndeki kirlilik ölümcül seviyelere çıkmakta, biyoçeşitlilik hızla azalmakta, sucul yaşam yok olmakta. İlgili bakanlıklar ve İBB ise Marmara Denizi’nin zehirlenmesine ve yok olmasına seyirci kalıyor.

Kadıköy Rıhtım’da yer alan İSKİ’nin mevcut ön arıtma tesisine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe ilçelerindeki 2.230.000 kişinin atık suları verilmekte; ancak sadece kaba parçacıklar tutulmakta, kanalizasyon ve kimyasal maddeler dahil diğer atıklar hiçbir gerçek arıtma işlemi yapılmadan doğrudan Marmara Denizi’ne pompalanmakta; insan ve çevre sağlığına geri dönülmez zararlar vermektedir. Arıtma tesisinin çökeltme havuzları için ayrılan yer, asıl işlevine aykırı şekilde İspark tarafından otopark olarak işletilmektedir.

Burası daha sonra biyolojik, ileri biyolojik arıtma tesislerinin de yer alabileceği rezerv alandır ve İSKİ 2016-2020 stratejik planlarında ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi için fizibilite çalışmaları yapılması kararı bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu alana ulu cami yapma planları şimdilik Koruma Kurulu’na takılmıştır. Kadıköy Belediyesi ve meslek odaları da planın tamamen iptali için itiraz etmişlerdir.

HAYDİ MARMARA DENİZİ’Nİ KURTARALIM!

Marmara Denizi’ni kurtarmak için çok acilen bölgenin atık sularını arıtma planı yapılmalıdır. Marmara’nın geleceği için en önemli ihtiyaç biyolojik arıtma tesisleridir.

İlçe belediyeleri de bu konuyu ana gündemleri arasına almalı ve üst kurumlara baskıda bulunmalıdır. Kadıköy Rıhtım’a cami için ayrılacak bütçe de arıtma tesisleri için kullanılmalıdır.

Sağlıklı yaşam ve doğanın korunması sadece İstanbul’un değil, tüm Marmara’nın öncelikli ihtiyaçlarındandır. Yok olan sadece Marmara Denizi değil aynı zamanda geleceğimizdir.

Bizler yarınlara yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak için işlenilen bu suça karşı mücadelemizi sürdüreceğiz!