(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 27 Aralık 2015)

Zeytinburnu’nda tarihi yarımadaya hançer gibi saplanan 16:9 kulelerine komşu olarak 70 metre yüksekliğinde Yedi Mavi Projesi geliyor. Proje, Kalkavan, Gül Yapı ve Hasan Sever İnşaat ortaklığında 1.14 milyar dolarlık yatırımla gerçekleşecek.

Tarihi yarımadaya hançer gibi saplanan 16:9 kulelerine komşu olacak ve İstanbul’da yine siluet tartışması yaratacak yeni bir proje geliyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, kentin silüetine zarar vereceği gerekçesiyle 70 metre yüksekliğindeki projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına dava açtı. Bakanlık hukuki süreç tamamlanmadan önceki gün askıya çıkardığı yeni imar planında da yüksekliği düşürmedi.

70 metre yüksekliğinde Yedi Mavi Projesi Kalkavan, Gül Yapı ve Hasan Sever İnşaat ortaklığında 1.14 milyar dolarlık yatırımla Zeytinburnu’ndaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arazisi üzerinde gerçekleşecek. Söz konusu alan 16:9 Kuleleri ve Ottomare gibi projelere komşu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014 yılında çıkardığı imar planlarında alan “İstanbul Ataköy Turizm Merkezi” olarak tanımlanıyor ve 70 metre yükseklik veriliyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik dava açtı. Dava dilekçesinde de söz konusu alanın Zeytinburnu Et Balık Kurumu Kombinesi ve tekstil fabrikası olarak kullanıldığı anımsatılarak mülkiyet devredilince alanın 70 metre izinle turizm-ticaret ve konut alanı yapıldığına dikkat çekti.

‘Siluete zarar verir’

Oda, dilekçesinde alana komşu 16:9 kuleleri için mahkeme tarafından verilen yıkım kararını anımsatarak “Yıkım gerekçesinin esası kentin sahip olduğu özgün siluetin etkilenme bölgeleri ile birlikte etüd edilerek korunması ve gerekirse yapılaşmayı belirleyen değerlerin de aşağı çekilmesidir. Deniz seviyesinden itibaren 70 metre yüksekliğinde inşaat izni verilmesi İstanbul silueti açısından sürdürülebilir olmadığı gibi, hukuka da uygun değildir” ifadeleri yer aldı. Dilekçede kıyı şeridine yönelik itiraz da yer aldı.

Yükseklik düşürülmedi

Bakanlık hukuki süreç tamamlanmadan önceki gün çıkardığı yeni planlarda 70 metre yükseliği düşürmedi. Sadece kıyı şeridinin mesafesinde küçük değişiklikler yaptı. İmar planları kapsamında alana konut, otel, sağlık tesisi ve aile sağlığı merkezi yapılacak. İmar planlarına 22 Ocak 2016 tarihine kadar itiraz edilebilecek.