(Mehmet Emin Al / Gazete Dokuz Eylül – 27 Aralık 2015)

İzmir’in Aliağa ilçesinde 7 yeni termik santralin kurulması planlanırken, bu tesislerin çevreye, deniz ekosistemine ve canlılara olumsuz etkileri de yeniden tartışmaya açıldı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Kınay, santrallerin denize geri verdiği sıcak suyun ekosistemi bozduğunu belirterek, “Yüksek miktarda soğutma amaçlı su tüketen termik santraller kulladıkları su oranının Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 98’ini denizden alıyor. Santrallerde soğutma amaçlı kullanılan su ısınıyor, işlemin sonunda bu su denize ısınmış şekilde geri veriliyor. Foça’da koruma altına alınan Akdeniz fokları var. Aliağa’ya çok yakın. Mevcut termik santraller deniz ekosistemini ciddi şekilde olumsuz etkilerken 7 adet daha kurulması planlanıyor. Bunun sonucunda diğer balıklar gibi Akdeniz fokları da ciddi zarar görür” dedi.

ÇEVRESEL EKOLOJİK RİSK
Denizde iklim değişikliğine neden deşarj sistemi nedeniyle santrallerle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED) doğru yapılması, tesislerin bölgede yaratacağı çevresel ve ekolojik risklerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kınay, şu uyarılarda bulundu: “Faaliyette olan ve planlanan termik santrallerin kullanacakları soğutma suyu, çevrimle deşarj edilecek su miktarları ve suyun özellikleri geniş kapsamlı değerlendirmesi sürecini zorunlu kılıyor. Mevcut ÇED yönetmeliğinde her tesis tek başına değerlendirildiği için aynı bölgede birden fazla tesisin yaratacağı bütünleşik etkiler göz ardı ediliyor. Bu nedenle yaşanacak zarar tahmin edilenden daha da büyük olur. Santrallerin Aliağa bölgesinde deniz ekosistemi ile Foça çevresindeki Akdeniz fokları gibi özel canlı türleri için yaratacağı olumsuz etkiler göz ardı ediliyor.”
FOKLAR BÖLGE TERKEDEBİLİR
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Can Akçınar da bölgedeki risklerle ilgili şöyle bilgi verdi: “Yüzyıllarca var olan bir ekosisteme müdahale ediliyor; elbetteki olumsuz etkiler ve su sıcaklığı nedeniyle deniz canlılarının beslendikleri bitkiler değişir. Bazı balıklar bunu tölere eder yaşar, bazıları o bölgeyi değiştirir, bazıları da ölebilir. Akdeniz fokları da bundan olumsuz etkilenir ve yaşadıkları Siren kayalıkları bölgesini değiştirebilir. Olumsuz etkilendikleri ve daha da etkilenecekleri açık.”