(Kadıköy Kent Dayanışması – 28 Aralık 2015)

Tarihi Moda İskelesi geçtiğimiz aylarda kimsenin bilmediği bir proje kapsamında halka kapatılarak, ‘restore’ edilmeye başlandı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 1 Numaralı Şubesi’nin itirazıyla, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 15.11.2015 tarihli aldığı karar ile Tarihi İskele’nin aslına uygun olmayan bir şekilde restore edildiğini saptayarak çalışmaları durdurmuş ve aslına uygun şekilde yeniden restore edilmesi için 6 ay süre vermişti.

aBasında yer alan “Tarihi Moda İskelesi Mado Oluyor” haberlerine karşı yükselen tepkinin ardından Mado’dan yalanlama gelmişti; ancak, gelinen noktada İskele’de hangi proje kapsamında ve kim tarafından tadilat yapıldığı hala cevaplanmamıştır. 15 Kasım’da Anıtlar Kurulu’nun aldığı karara rağmen İskele’de ki tadilatın devam ettiğini ve yapılmakta olan restorantın neredeyse açılmak üzere olduğunu gözlemlemekteyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz:

Tarihi Moda İskelesi hangi proje kapsamında tadile edilmekte?

Herhangi bir şirkete devredildi mi?

Yapılan çalışmanın aslına uygun olup olmadığı kontrol ediliyor mu?

Bu vesileyle talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz: 1916 yılında mimar Vedat Tek tarafından inşa edilmiş, İstanbul’un ve Kadıköy’ün tarihi ve kültürel bir değeri olarak korunması gereken Tarihi Moda İskelesi yeniden halka hizmet etmelidir. Tarihi Moda İskelesi aslına uygun hale getirildikten sonra kent içi ulaşıma katkısı hesaplanarak deniz ulaşımına açılması değerlendirilmeli veya ticari kaygılar gözetilmeden kent ve toplum yararına kamusal bir mekan olarak kullanıma açılmalıdır.

a2