(Mehmet Demirkaya / Yurt – 3 Ocak 2016)

Göçmen kuşların ülkemize 3 giriş güzergâhından biri olan Trakya bölgesi, rüzgâr enerji santralleriyle bölünüyor. Çatalca-Silivri hattında yoğunlaşan RES’lere bir yenisi ekleniyor. Özyeğin grubunun Çatalca-Silivri sınırına kuracağı RES için ÇED başvurusunda bulunuldu.

Özyeğin grubuna ait İstres Elektrik Üretim A.Ş. Tayakadın Rüzgâr Enerji Santrali Projesi için harekete geçti. Çatalca Silivri sınırında bulunan Aydınlar köyü, Yaylacık köyü ve Binkılıç Atatürk Mahallesi köyü civarlarında yer alan Çadıralan mevkii, Uzuntarla, Çatalsakal sırtı, Sekiztepe mevkii, Kocatarla, Sarıyer sırtı, Armuttarla, Metealan sırtı, Dayama sırtı, Tumtepe, Kızılcıktepe, Akyar sırtı, Barutçualan Mevkilerine 30 adet rüzgâr türbini dikilecek. Türbinlerin 2 tanesi tarım arazisine geri kalanı ise ormanlık alana dikilecek. Proje bedeli 200 milyon TL olan RES projesi için hazırlanan ÇED raporu, 21 Ocak 2016 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Yeni yollar yapılacak

ÇED raporu dosyasından yer alan bilgilere göre söz konusu proje kapsamında, 6 metre genişliğinde yaklaşık 16 kilometre yeni yol yapılacak. Her bir türbin kulesinin yüksekliği 80 metre, kanat yarıçapı ise 50 metre olacak. Kanat uç noktasıyla birlikte türbinin yüksekliği 130 metreyi buluyor. Bu da göçmen kuşlarının göç yolları için bir risk teşki ediyor.

11-res-sahası

Abdullah Tivnikli’nin Silivri RES projesi, Özyeyeğin’in RES’inin yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunuyor ve tamamı verimli tarım arazisi üzerinde bulunuyor. Bölgedeki sayıları hızla artan RES projeleri göçmen kuşlar, tarım arazileri, ormanlık alanlar için risk oluşturuyor. Eğer sınırlama getirilmez ise gelecekte bölge RES çöplüğüne dönebilir.

Trakya’yı adeta ikiye bölen RES projeleri kuzeygüney yönünde bir koridor oluşturuyor. RES’leri  böyle dağılmasının nedeni bu koridorun en iyi rüzgârı alması. Şu ana kadar bölgede 11 RES projesi bulunuyor. Bunlar; Kıyıköy RES, Tayakadın RES, Yamaçtepe RES, Küptepe RES, Ertan RES, Saray RES, Sakarçayır RES, Silivri RES, Gazi RES, Çatalca RES ve Çanta RES.

RES projelerinin etkileri

ÇARPIŞMA RİSKİ: Kuşlar ve yarasalar rüzgâr türbinlerinin çeşitli parçaları ile çarpışma olabilir. Çarpışma risk düzeyine türbinlerin konumu ve mevcut durumlarının yanı sıra hava ve görüş mesafesi gibi etkiler de çok bağlıdır.

TÜRLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ: Fauna elemanları, proje alanında gerçekleştirilen yol açma çalışmaları ve benzeri altyapı çalışmalarından dolayı habitat kaybı gerçekleşir ve türler alandan uzaklaşırlar.

BARİYER ETKİSİ: Rüzgâr türbinlerinin sayısı, konumu ve direkler arasındaki mesafeler, özellikle kuş ve memeli gibi canlı gruplarının hareketlerini sınırlandırdığından göçlerde bariyer etkisi gösterir.

HABİTAT KAYBI: Bazı hassas türlerin RES alanlarını beslenme, yuvalama ve üreme alanı olarak kullanmaları mümkün olabilir ve habitat kaybı ile bu türler de olumsuz etkilenebilirler.