(İda Dayanışma Derneği – 5 Ocak 2016)

Ardı ardına açıklanan termik santral projeleriyle Çanakkale üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Son gelişmeler 7 Ocak Perşembe Karabiga Belediyesi encümeninin inşa edilmek istenen Ağan Termik Santrali’ne de imar izni verileceği yönünde. Projeye göre Ağan Termik Santrali dava süreci devam etmekte olan Cengiz Holding ve Alarko Holding ortak iştirakı Cenal Enerji’nin üstlendiği CENAL Termik Santrali’nin hemen yanına yapılacak. Biga Yarımadası’nda yoğunlaşan termik santral projeleri tamamlanırsa bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bölge sakinlerinden Akdeniz foklarının ne olacağı ise meçhul.

Ağan Termik Santral’ine belediye encümeni tarafından imar izni verileceği yönündeki gelişmeler ışığında Çanakkale’de aktif faaliyet gösteren İda Dayanışma Derneği konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. 19 bin megawatı aşacak termik santrallerin Biga Yarımadası’nın verimli topraklarını ve havasını zehirleyeceğinin belirtildiği açıklamada başta Çanakkale milletvekilleri ve yerel yönetimlerin sorumlulukları hatırlatılarak, bölgeyi abluka altına alan termik santral projelerinin bölgedeki ekosisteme kalıcı hasarlar vereceğinin altı çizildi.

İda Dayanışma Derneği tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

Çanakkale Tarımına Termik Santral Darbesi !

Çanakkale İli sınırları içerisinde,  verimli Biga Yarımadası toprakları ve tarımını başta olmak üzere yine doğrudan insan sağlığını olumsuz etkileyecek Termik Santral Projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Bir başka ifade ile; kapitalist emperyalist sistemin vahşi yüzü, kendi krizlerini aşmak üzere topraklarımızda doğa talanına ve ekosistem yağmasına kesintisiz devam ediyor.

Şöyle ki; haritada  Çanakkale İli’nde Lapseki İlçesinin, Güreci köyünden Bandırma’ya kadar devam eden hatta kurulu olanlar ile birlikte toplam 19 bin megawatı aşan kapasitede planlanan kömürlü termik santraller hakim ve etkili rüzgarlar ile birlikte öncelikle tüm Biga Yarımadası’nın verimli topraklarını ve havasını asit yağmurları ve kül tozunması ile zehirleyecektir. Yöredeki termik santral ruhsat alanları o kadar iç içe geçmiştir ki, zaman zaman ruhsat alanları birbiri ile geçişgenlik göstermektedir.

çanakkale1

Eğer sözkonusu termik santraller, yani toplam 19 bin megawat kurulu güçten fazla santral bu bölgeye kurulacak olursa yakılacak en az 50 milyon ton kömür ve atık olarak çıkacak 30 milyon ton   nerelerde depolanacak ?

Bölgemizde hava soluyan insanlar başta olmak üzere, su kaynaklarını, barajları, meraları, böcekleri, fokları, kuşları kısacası tüm canlı yaşamını ve ekosistemi çok olumsuz etkileyecek bu termik santraller Çanakkale tarımını da bitirecektir.

Özellikle hayvancılıkta Türkiye’nin Hollandası diye tabir edilen Biga Tarımı ve toprakları da bu durumdan en büyük zararlı payı alacaktır. Biga İlçesi tüm değerlerini (etini, sütünü vb.) kaybedecek, ve ileride telafisi, onarımı mümkün olmayacak büyük bir doğal felaket yaşayacaktır.

çanakkale2

Soruyoruz; daha yenilerde Paris’te düzenlenen İklim Konferansında, kirletici ve zehirli emisyonları azaltmak amacı ile kısa orta vadede fosil yakıtlar ile çalışan termik santrallerin azaltılması kararı verilmiş iken, bölgemizde ve ülkemizde kömürlü termik santrallerde ısrarcı olunması nasıl açıklanabilir ?

Tüm Dünya yenilebilir enerji kaynaklarına yönelirken bölgemizde başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir ve sonsuz kaynaklara yatırım yapılmamasının sebebi nedir ?