(Duyuru – 12 Ocak 2016)

İBB’nin Kısırkaya’da ve Anadolu yakasında usulsüz ve hukuksuz bir şekilde devam etmeye çalıştığı bu katliam projelerini teşhir etmeye, hayvanlarla birlikte doğayı da yok eden bu zihniyet terk edilene dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Kısırkaya toplama kampı ve benzerlerine bir kez daha karşı çıkmak için 14 Ocak Perşembe günü saat 13:00’da Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde olacağımızı duyuruyoruz.

Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz: Her türlü hukuksuzluk ve usulsüzlüğe rağmen, sebep olduğunuz soykırıma son verin. Bir suç mahalli olarak karşımıza çıkan Kısırkaya toplama kampını “deniz manzaralı bakımevi”, “hayvanlara beş yıldızlı hizmet” gibi aldatmaca başlıklarla sunarak yarattığınız algı bizlerin nezdinde hiçbir zaman zaten oluşmamıştı. Hayvanları kendi kirli ve kanlı ticaretlerinize, ihalelerinize alet etmeye son verin. Bu suça ilçe belediyelerini de ortak ederek yürüttüğünüz soykırım projesini sonlandırın; beş yıldızlı bakımeviniz dâhilindeki her türlü donanımı merkezî yerlere taşıyın, niyetiniz varsa şeffaf bir şekilde sokak hayvanlarına yasa zorunluluğu olan bakım-tedavi hizmetlerini sunun.

gerçek kısırkaya gerçekleri

Şu anda İBB tarafından, Kısırkaya toplama kampının ortak kullanıma açılması için kendilerine protokol örneği gönderilen ve protokolü imzalamak üzere olan ilçe belediyelerine sesleniyoruz: Hayvanları korumak iddiası ile 11 senedir yürürlükte olan bir yasayı bile uygulamaktan acizken, hayvanlara doğru düzgün hizmet sunmak yerine onları ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişiminize son verin, İBB’nin sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı soykırıma ortak olmayın.

Her türlü itiraza, başvuruya, mahkeme kararına rağmen, İBB’ye orman arazilerini peşkeş çeken Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bu bakanlığın taşra teşkilâtlarına sesleniyoruz: Yaptığınız idarî işlem, en başta kendi yazıp yürürlüğe koyduğunuz yönetmeliğe ve birçok mevzuat hükmüne ters düşüyor. Kısırkaya ve benzeri tecrit projeleri ile orman arazilerinin talanına, ekolojik tahribata ve zaten ihalelerle üzerinden para kazandığınız yaban hayvanlarının yaşam alanlarının tecavüz edilmesine ortak olmayın, bu talan ve işgal projelerine son verin.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara rağmen Kısırkaya toplama kampı üzerindeki tesisler için kılını kıpırdatmayan İstanbul 3. No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sesleniyoruz: Görevinizi yapın; mahkeme kararının da işaret ettiği gibi Kurulunuzdan hiçbir izin almaksızın, birçok mevzuat hükmünü çiğneyerek inşa edilen tesislerin kaldırılması için adım atın, bu hukuksuzluğu, kendinizi bağlayan mevzuat hükümlerini görmezden gelmeye devam etmeyin.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na sesleniyoruz: Kamu görevlileri etik ilkeleri ve kurumunuzu ilgilendiren yönetmeliğe alenen muhalefet eden İBB Başkanı Kadir Topbaş için harekete geçin. Göz göre göre hukuksuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe sebep olan, kamuyu zarar uğratan kamu görevlilerine artık yaptırım uygulayın.

Bu hukuksuzluğa direnen, her türlü ilke kararını görmezden gelen, sessiz kalarak bu soykırımı destekleyen tüm devlet kuruluşlarına, bürokratlara sesleniyoruz: Hukuku imtiyazlı bir şekilde uygulamayı bırakın, İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını uygulayın, bu soykırım merkezini kapatın!

Kısırkaya gibi projeleri destekleyen, hayvanlara bedava hizmet verilecek diye tamamen ya da kısmen onaylayan kısırkaya2hayvanseverlere ve hayvan koruma gönüllülerine sesleniyoruz: Bu oyuna gelmeyin; özellikle gündemde olan ilçe belediyeleri ile imzalanacak olan protokollerin hemen akabinde daha da sistematik ve merkezî bir hâle gelecek soykırımın boyutlarını arttırmayın, iyi niyetinizin kullanılmasına izin vermeyin. Kısırkaya gibi bir rant projesi olmadan da hayvanlara çok iyi koşullarda bakım-tedavi hizmetleri sağlanabileceğini unutmayın, istenildiği takdirde tabii… Beş yıldızlı otelmiş gibi sunulan, dışı şekere içi zehre bulanmış merkezlerin ücra köşelerde kurulmasına ön ayak olmayın; bu merkezlerde hayvanların kilometrelerce ötedeki ilçelerden son derece can acıyan koşullarda toplanıp taşındığını, bugüne dek bu yolla çok ciddi bir soykırım yapıldığını ve bu hayvanların gözden ırak bir şekilde ortadan kaldırılacağını unutmayın.

Mahallemizdeki komşularımıza sesleniyoruz: Yüzyıllardır sokak hayvanları ile birlikte yaşam kültürümüzü unutmayın; sokağınızdaki, mahallenizdeki hayvanların bilinmeze gönderilmesine izin vermeyin. Yerel yönetim eliyle sokak hayvanlarına yapılan her müdahalenin, yaşam alanlarımıza, bir arada var olma kültürümüze, en temel aidiyet ve adalet hislerimize saldırı olduğunu unutmayın. Mahalle sakinlerimiz olan sokak hayvanları toplatıldığında mutlaka hangi belediye tarafından, nereye, ne amaçla götürüldüklerini sorun. Onları kimsesiz bırakmayın, mahallenize geri getirilmeleri için talepte bulunun.

ÇAĞRICILAR:

BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ
DÖRT AYAKLI ŞEHİR
HAYVAN HAKLARINI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ (HAGİD)
İSTANBUL KENT SAVUNMASI
KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI
SARIYER KENT DAYANIŞMASI
YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ