(Hazal Ocak / Cumhuriyet – 1 Şubat 2016)

Türkiye hava kirliliğinde 23 yıl öncesine döndü. Kalitesiz kömür kullanımı sorunların başında geliyor.

Türkiye hava kirliliğinde 23 yıl öncesine döndü. 1990’lı yılların başında hava kirliliği için alarma geçilmişti. Bugün Türkiye’nin havası için gene alarmdayız. Zehir soluyoruz.

Türkiye son aylarda hava kirliliği için alarm veriyor. Özellikle 1990’lı yıllarda artan nüfus ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle hava kalitesi canlı sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmıştı. Bu tablo gazetemizin 21 Ocak 1993 tarihli nüshasının manşetine “Çocuklarınızı evden çıkarmayın” başlığıyla yansımıştı.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından geçen günlerde açıklanan raporda, hava kirliliğinin birçok ilde “tehlike sınırlarını kat kat aştığı”na dikkat çekildi

TMMOB ÇMO Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu tarafından hazırlanan rapor göre, İstanbul, Ankara, Bolu, Edirne, Düzce, İzmir ve Iğdır’da hava kirliliği kritik seviyeyi aştı. Gazetemize konuşan Bozoğlu, hava kirliliği değerlerinin Düzce’de 13 kat, Denizli’de 4 kat, aşıldığını belirtti.

Keşan ve Iğdır için acil önlem alınması gerektiğini belirten Bozoğlu “Acil önlemler alınmazsa kitlesel hastalıklar her an baş gösterebilecektir, Türkiye zehir soluyor, acil önlem alınmalı” uyarısında bulundu.

Bozoğlu, Türkiye’de doğalgaz bu kadar yaygınlaşırken kirlilikte eşiğin yeniden aşılmasına ilişkin olarak “Seçimler nedeniyle kömür dağıtımı arttı, kalitesiz kömür kullanımı teşvik edildi. Yurttaşlara destek doğalgaz ile olmalı. Aksi halde akciğer hastalıkları ve kanserle boğuşan yoksul kitleler oluşacak” dedi.

manc

Ne yapılmalı?

-Türkiye termik santrallar yerine yenilenebilir, çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmeli.Kentleri planlarken hava akımını sağlayacak hakim rüzgârlar dikkate alınmalı. Rüzgârı kesecek yapılaşmaya izin verilmemeli.

-Kentleri planlarken hava akımını sağlayacak hakim rüzgârlar dikkate alınmalı. Rüzgârı kesecek yapılaşmaya izin verilmemeli.

-Tüm il çevre müdürlükleri, yasada var olan “temiz hava planları”nı sivil toplum örgütleriyle birlikte hazırlayıp, kamuoyuna açıklamalı.

-Türkiye’de uygulanan kirlilik standartları Avrupa Birliği’nin neredeyse iki katı. Değerler AB ile uyumlu hale getirilmeli.

-Hava kirliliği ölçümlerine standart getirilmeli. Yaklaşık 200 ölçüm istasyonunda kimi kirleticiler hiç ölçülemiyor. Bazı istasyonların yerleri yanlış belirlenmiş.

-Toplu taşımacılığa ağırlık verilmeli.

-Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan www.havaizleme. gov.tr sayfası güzel bir çalışma. Bu sayfayla yurttaşlar kirlilik oranlarını takip edebiliyorlar. Bu çalışma geliştirilmeli.

-Hava kirliliği ile birlikte enverziyonun yaşandığı günlerde erken uyarı sistemleri geliştirilmeli.