(Kos Medya-31 Ocak 2016)

2. Kuzey Ormanları İstanbul köyleri forumu 31 Ocak günü Durusu’da gerçekleştirildi. İlk forumda olduğu gibi 2. Forumda da farklı köylerden yan yana gelen köylüler sorunlarının ortaklığı üzerine sohbet etti. Birlikte mücadele dışında bir seçeneğin kalmadığı konusunda uzlaştı.

Bizi buralardan sürmek istiyorlar…

Forumun ağırlıklı katılımcıları ev sahibi olan Durusululardı. Adını etrafında kurulduğu ve İstanbul’un su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan gölden alan Durusu, eski adıyla Terkos, eski bir işçi kasabası. Ne var ki Terkos İSKİ fabrikasının kapanmasından sonra geçim sıkıntısı baş göstermiş. Şimdi de havalimanıyla yaşadıkları yerler tehdit altında. Terkosluların bir diğer belası da ihalesi yapılacağı söylenen Kanalİstanbul projesi.

3. Havalimanı etrafındaki Tayakadın ve Yeniköy’de de durum farklı değil. Özellikle acele kamulaştırmalarla köylünün arazileri ellerinden alınmış durumda. Kamulaştırmalara karşı açılan davalar hala sürüyor. Yeniköy’de mandacılık azalmış, Tayakadın’daysa köyün mezarlığı havalimanı sahasının sınırında kalınca köylüye köyün içinde yeni bir mezarlık yeri satmışlar. Küçük bir sahil kasabası gibi olan Karaburun’a ise havalimanı inşaatı için vahşice kum çeken gemiler bela olmuş vaziyette. Karaburun plajları kumun çekilmesi yüzünden taşlarla dolu. Her gün tonlarca kum bu gemiler aracılığıyla havalimanı sahasına boşaltılıyor. Denizdeki bütün canlılar kumla beraber havalimanı sahasına dolgu oluyor. Her ne kadar KOS bu gemilerle ilgili çeşitli eylemler yapsa da özellikle balıkçıların bu konuda örgütlenmesi gerektiği konuşuldu. Karaburun deniz ekosistemini darmadağın eden gemilerle uğraşırken, havalimanının doğu sınırında bulunan Ağaçlı köyünde ise köyün hemen yanı başına kurulan dinamit depolama alanı tehlike oluşturuyor. Ağaçlı’da maden ocaklarına yenileri eklenmek için köyün sınırları içine yerleştirilen dinamit deposu sebebiyle Ağaçlıların büyük korku içerisinde yaşadığını öğrendik. Hatırlanacağı üzere maden ocağının açılması için yapılması planlanan ÇED toplantısını Ağaçlı köylüleri ve Kuzey Ormanları Savunmasıyla yaptırmamıştı geçtiğimiz hafta. Bu başarılı geçen blokaj eylememiz sonrasında köylülerle beraber halkın ÇED toplantısını yapmamız gerektiği kararını da aldık. Bu toplantıda maden ocağından havaalanı, 3. köprü ve Kanal İstanbul Projesine kadar kuzey ormanları bölgesine yapılan her türlü saldırıyla ilgili bilimsel çalışmaları oda temsilcileri ve akademisyenler tarafından halka aktarılmasını sağlayacağız.  Toplantıyla ilgili bilgileri ilerleyen zamanlarda duyuracağız.

Foruma Sarıyer’den katılan Gümüşdere, Uskumruköy ve Zekeriyaköy’de de durum farklı değil. Gümüşdere’de köye büyük zarar veren 3.köprü yol inşaatındaki viyadüklerden biri su kaynağı üzerine kurulduğu için sallanıyormuş. Sarıyer’de şimdi de İBB kıyılara dönük yeni projeler başlatmış. Yöre halkının denizle olan bütün bağı koparılmak isteniyor. Kıyılar ranta açılıyor.

köylerforumu3

Mega projelere karşı tek yolumuz yaşam alanlarımızı savunmak…

2. Köyler forumunda sadece sorunlar konuşulmadı. Bölge halkının yaşadığı sorunlara karşı ne tür çözümler bulunabileceği,Kuzey Ormanları Savunmasını bölgede daha iyi tanıtmak için nasıl çalışmalar yapılacağını da konuştuk. Ağaçlı’daki gibi 3.havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgeye etkileri üzerine uzmanların da katılacağı bir toplantının, Durusu’da da yapılması kararı alındı. Başta çocuklar olmak üzere bölge insanıyla yapılabilecek çeşitli sosyal faaliyet önerileri de kabul gördü. Havalimanı şantiyesindeki iş cinayetleriyle ilgili KOS’un daha önce kurduğu çalışma grubunun yeniden toplanması ve köylerden katılacaklarla beraber bu konuya öncelik verilmesi de gündemlerden biriydi. Başta Terkos olmak üzere köylülerin geçim sıkıntısını gündeme getirmek gerektiği, ayrıca köyle kent arasındaki dayanışmayı arttırmak için bahar aylarında bir kooperatif çalışması başlatılabileceği konuşuldu. Terkos köylülerinin İSKİ’den doğan mağduriyetlerinin giderilmesinin İBB meclisinde gündemleştirilmesine karar verildi. Son olarak da Sakarya’dan İğneada’ya uzanan Kuzey Ormanları içinde kalan bütün mücadele örgütlerinin ve köylülerin katılacağı Kuzey Ormanları Çalıştayı fikri konuşuldu. Çalıştayı birlikte örgütleme kararı alındı.