(Ekoloji Kolektifi – 16 Şubat 2016)

Bugün Artvin halkını, çevre illerden takviye edilmiş çevik kuvvet namlularından çıkan biber gazı ve plastik mermilerle baş başa bırakan, Rize İdare Mahkemesinin “Hayat biter” diyerek iptal ettiği Cerrattepe Bakır Madeni projesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının jet hızıyla yeniden verdiği 9 Haziran 2015 tarihli ÇED olumlu kararıdır.

Rize İdare Mahkemesi, Artvinlilerin maden projelerine karşı verdiği 25 yıllık mücadeledeki son iptal kararını alırken, altın ve bakır madenciliğinin Artvin’deki yaşamı hangi derecede etkileyebileceğini çok açık ifade etti. Mahkeme, Özaltın Insaat Tic. San. A.S. tarafından yapılması planlanan Cerrattepe Bakır Madeni projesine ait ÇED Olumlu kararını iptal ederken, su kaynaklarının kirlenmesine, ormanların yok olmasına neden olacak, bölgeyi heyelan bölgesi haline getirecek “Maden faaliyetinin hayata geçirilmesinin Artvin ilini yöre sakinleri açısından YAŞAM ALANI OLMAKTAN ÇIKARACAĞINI, BU BÖLGEDE MADEN ARAMA PROJESİ İLE BU PROJENİN ETKİSİ ALTINDA BULUNAN YAŞAM ALANLARI VE KORUMA ALTINDAKİ ALANLARIN BİR ARADA OLAMAYACAĞI KANAATİNE VARILMIŞ” ifadelerini kullandı. Mahkemenin “Madencilik varsa Artvin yok” basitliğinde açıkladığı bu acımasız denklem, bugün yeniden tartışmaya açılmak isteniyor.

Rize İdare Mahkemesinin tartışmaya yer bırakmayan bu kararına karşın şirket, Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/7 sayılı Genelgesine dayanarak, birkaç ufak tadilatla yeni bir rapor hazırladı. Üstelik ufak değişikliklerle önüne gelen ÇED Raporu hakkında idare yine olumlu görüş bildirdi.

Hukukun etrafından dolanarak çıkartılan ikinci ÇED Olumlu kararının iptali için Artvinli yurttaşlar ve demokratik kitle örgütlerinin yeniden açtığı davada hukuki süreç sonlanmadan ve üstelik mahkemenin keşif tarihi belirlemesi beklenirken, maden projelerine 25 yıldır direnen Artvin halkı bugün, bizzat İçişleri Bakanı tarafından koordine edildiği iddia edilen bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Maden arama projesinin yıkıcı etkilerine karşı 240 gündür nöbet tutan Artvinliler, pek çok kentten getirilen takviyelerle sayıları bini aşan çevik kuvvetin baskısına ve saldırılarına rağmen, şirketi ve kolluk güçlerini Cerattepe’ye yine sokmadı. Artvin’de saldırı ve direniş hala sürmekte.

Rize İdare Mahkemesinin tüm açıklığıyla ortaya koyduğu “Ya maden ya da Artvin” ifadesi bir tercih değil, maden arama projelerinin hayata geçirilmesi halinde yaşanacak felakete ilişkin bir betimlemedir. Artvin’de tek gerçek, “Ya Artvin ya Artvin”dir.

Sadece Mahkeme kararlarının değil 25 yıllık en uzun soluklu ekoloji mücadelesinin işaret ettiği bu hakikat barikatında bir kaldırım taşı olmaksa bugün bizler için hem bir zorunluluk hem de bir sorumluluktur.

Bizler, hayatımıza değen her bir ağacı, her bir kuşu, her bir yağmur damlasını canımızdan söküp almak üzerine inşa ettiğiniz kalkınma masallarınıza inanmıyoruz.

Bizler, her türlü zorla, umutlarımızın ve bulutlarımızın üzerine yığmaya çalıştığınız betonarme hırslarınızın birer parçası olmayı reddediyoruz.

Bizler, Bulutlar Ülkesi Artvin’in sözüne başka bir dünya umudumuzun tüm gücüyle sahip çıkıyoruz:

Ya Artvin ya Artvin!

Ekoloji Kolektifi

16/02/2016, Ankara

EK: Rize İdare Mahkemesinin, Cerattepe’de yapılmak istenen maden arama projesinin ÇED Olumlu kararı hakkında verdiği 24 Aralık 2014 tarihli iptal kararınaburadan erişebilirsiniz.