(Haydarpaşa Dayanışması – 17 Şubat 2016)

Haydarpaşa Dayanışması, “Haydarpaşa mücadelemiz sürüyor!” diyerek son günlerde kamuoyunda sıkça dile getirilen “Haydarpaşa Kurtuldu” haberlerine yönelik bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Haydarpaşa mücadelemiz sürüyor!

Son zamanlarda “Müjde Haydarpaşa Gar Kurtuldu”, “Gözün Aydın Haydarpaşa”, başlığı ile sanal, yazılı ve görsel basında yer alan haberler serisi 13.02.2014 tarihinde “Haydarpaşa gar Olarak Kaldı”, “Haydarpaşa’ya İyi haber Otel Olacağı Konuşulan Haydarpaşa İle İlgili Yeni Gelişme” başlığı altında sürmektedir…


100 yılı aşkın geçmişinde tarihimizin önemli olaylarına sahne olan; Anadolu’nun batıya açılan kapısı konumuyla toplumsal belleğimizde çok özel bir yer edinmiş ve kamu mülkiyetinde ve kullanımında bulunan Haydarpaşa Gar binası, tarihi, kültürel değerleriyle İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.08.1997 gün ve 4542 sayılı kararı ile “1. grup korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

 

2004 yılında Haydarpaşa Garı, Limanını çevresiyle birlikte kurvaziyer liman, ticaret ve turizm alanı olarak yağma ve yapılaşmaya açmak amacıyla İBB tarafından hazırlanan planları değerlendiren TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Nisan 2006 gün ve 85 sayılı karar ile Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel ve Tarihi Sit Alanı olarak tescil ederek koruma altına almıştır.


Ayrıca aynı amaçla onaylanarak yürürlüğe sokulan planların açılan hukuk davaları sonucunda durdurulması ve iptal edilmesine rağmen girişimler değişik şekillerde gündeme gelmiştir.

 

İmar Planları değişikliği ile 1 milyon m2 lik kamusal alanı endüstriyel demiryolu işlevinin dışına çıkartarak imar rantı elde etmeyi hedefleyen iktidar 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangını ve yangın sonrası hazırlanan restorasyon projesi ile Gar binasının çatı katına ticari fonksiyon vererek binayı otel yapma girişimleri gösterilen tepkiler üzerine sonuçsuz kalmış ve Anıtlar Yüksek Kurulu Anıtsal yapının işleviyle birlikte aslına uygun restore edilmesi kararı vermiştir.

 

Bu süreçte benzer amaçla hazırlanan planlarla ilgili açılan davalarda yargı tarafından iptal kararları verilmesine rağmen benzer girişimler devam etmektedir.

Haydarpaşa Gar Ve Liman Alanı İle Geri Sahası (Harem, Haydarpaşa ve Kadıköy), coğrafik konumu, eskiden beri yüklendiği ulaşım yükü (Harem Otogarı, Haydarpaşa Limanı, Denizyolları, Toplu Taşıma Durakları ve Haydarpaşa Garı) ve barındırdığı mevcut kullanımlar (tarihsel merkez) itibariyle İstanbul Metropoliten Alanının en önemli odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Bölge Anadolu Yakasındaki en uç indirme-bindirme ve aktarma noktası olması sebebiyle, iki yaka arasındaki deniz, kara ve demiryolu taşımacılığının metropol içindeki en merkezi iki bölgesinden biridir..

 

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen söz konusu “Kadıköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” yargıdan geçiremeyeceğini anlayan İstanbul Büyük Şehir Şehir Belediyesi kamuoyunda meşruiyet bulmayan planı geri çekmiştir.


Söz konusu kararda Haydarpaşa Garı ve Çevresinin mevcut işlevinin korunmasına yönelik hiçbir öngörü sunmadığı gibi, bugüne kadar kamuoyuna sunulan rant projelerinin iptal edildiğine yönelik hiçbir yaklaşım sunmamaktadır. Tam tersine geri çekme kararı ileride her türlü yoruma açık şekilde “planın revize edilmesi için müdürlüğüne iadesi” söz konusudur.

Unutulmamalıdır ki, yargı kararlarına, hukuka rağmen ulusal duyguları kullanan iktidar Haydarpaşa Gar ve Liman arazisi üzerinde yaptığı projeler ile 2020 olimpiyatlarına aday olmuştur.


Unutulmamalıdır ki, 2014 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından ülke notu düşürülünce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “bizim elimizde Haydarpaşa ve Milli Piyango var” diyerek Haydarpaşa Gar ve Liman arazisi için hükümetin rezerv alan olarak elinde tutmak istediklerini tüm açıklığı ile ortaya koymuştur.

 

Oysa İstanbul’un ve ülkemizin Haydarpaşa Garına ihtiyacı vardır. Hızlı trenlerin yanı sıra ülkenin en uç sınırlarına kadar giden trenlerin, şehir içi taşımacılığının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Bu konuda yeterli yargı kararı vardır. Ancak ne yazık ki Hükümet ve İBB, 2004 yılından bu yana süren mücadelemiz ile durdurulan rant projelerinin yerine bir yeni rant projesi ile karşımıza çıkmaktadırlar.

 

Haydarpaşa Dayanışması altında sürdürülen mücadeleler sonunda elde edilen kazanımların koruması ve Haydarpaşa Garı çevresi ile birlikte işlevini sürdürmesi için mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.


Kamuoyunu ikna etmeye yönelik “kamunun kullanımına ve yeşil alana ayrılan alanlar arttırılarak” yeniden kamusal alanı ele geçirme ve rant elde etme kararları gündeme getirilmemelidir.

 

1. Haydarpaşa Garı’nın restorasyonunun aslına uygun tamamlanması, yeniden trenlerle buluşması, hat boylarındaki tescilli istasyonların korunması ve hattın ivedi olarak tamamlanması sağlanmalıdır.
2. Haydarpaşa Gar ve Liman sahasını gelir getirici projeler için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devreden TCDD İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 2012 tarihli kararının iptal edilmesi gerekir.
3. Haydarpaşa Gar ve Liman sahasını gelir getirici imar planları hazırlanması için TCDD ile İBB arasında 30.11.2007 tarihinde imzalanmış olan protokolün iptal edilmesi gereklidir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla, 17.02.2016
“Toplum, Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması”