(Birgün / 18 Şubat 2016)

Buğday Derneği ve Doğa Derneği, Artvin Cerattepe’de direnen yurttaşlara destek açıklaması yaptı. Her iki dernek yaptıkları çağrıda, Cerattepe’de doğanın korunması vurgusu yaptı.

Doğa Derneği: Artvin’in değerleri madenlerle yok ediliyor

Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise yaptığı açıklamada maden projesinin derhal durdurulmasını talep etti. Dicle Tuba Kılıç’ın açıklaması şöyle: Artvin’de 20 yılı aşkın süredir yaşananlar sadece Türkiye değil, doğası için mücadele veren dünyadaki tüm insanlar için umut kaynağıdır. Artvin’in doğası ve insanı, bu güne kadar büyük baraj ve HES’lerle pek çok darbe almıştır. Şimdi de Artvin’i var eden tüm değerler, madenlerle yok edilmek isteniyor. Uluslararası öneme sahip Artvin’in doğası, hem biyolojik çeşitlilik hem de gen kaynağı olarak her koşulda korunmalıdır. Cerattepe’deki maden projesi hem ulusal çevre mevzuatı ve hem de ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve derhal iptal edilmelidir.

Buğday Derneği: Doğayı yok etme hakkımız yok

Buğday Derneği açıklamasında, “Artvin’in Cerattepe ve Genya Dağı bölgeleri ‘korunması gerekli ekosistem değerlerine’ sahip. Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük, doğal yaşlı orman ekosistemine ev sahipliği yapan bu bölgede madencilik yapılmak isteniyor. Madencilik faaliyetleri başladığı takdirde bölge bu özelliklerini kısa sürede kaybedecek” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Vadilere yapılan HES’ler, ormanlarda açılan maden ocakları, giderek artan betonlaşma ve termik santraller yüzünden değişen iklim; üçüncü köprü, üçüncü havaalanı ve nükleer santraller yüzünden yaşanan doğa tahribatı, insanla birlikte bütün türlerin yaşam alanlarını daraltıyor, nefesimizi kesiyor.

Cerattepe’de halk da, sivil toplum örgütleriyle birlikte ormanlarını, toprağını, suyunu ve havasını, kısaca yaşama alanlarını korumak için mücadele ediyor. Bu mücadele, sadece insanlar için değil, aynı zamanda tüm ekosistem için yaşamsal varoluş mücadelesi… Dönemlik ekonomik koşullarına, dalgalanmalarına göre mi, yoksa yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan doğal döngülerin kurallarına göre mi davranacağız? Sorgulamadan tüketmeye ve daha çok tüketmek için daha çok üretmeye devam edersek, kendimizi ve doğayı yok etme noktasına varmamız kaçınılmaz.

Oysa, doğanın gerçek bilimine, resmin bütününe bakarak hareket etmeye başlarsak, doğanın kendini iyileştirmesine yardımcı olabiliriz. Bu da ancak yeni bir ekonomi ya da başka bir deyişle ekolojik prensipleri temel alan bir ekonomi ve enerjiden tarıma kadar her alanda doğa dostu alternatifler için harekete geçmekle mümkün olabilir.

Biz Buğday Derneği olarak, toplumun doğaya saygılı ve uyumlu yaşama hakkıyla birlikte, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulmasını talep ediyoruz.

Doğayı yok etme hakkımız yok!